Bro
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Renovering og udskiftning af vandløbsbygværker

Renovering og udskiftning af vandløbsbygværker

Projektredegørelser for ansøgning om renovering og udskiftning af vandløbsbygværker

Broconsult A/S har den 5. november 2018, på vegne af Bornholms Regionskommune, Center for Ejendomme og Drift; Vej, Park og Anlæg, ansøgt om at renovere følgende vandløbsbygværker:

Bro nr. 1018 - Haslevej, UF af Blykobbe Å
Bro nr. 1032 - Hans Thygesens vej, UF af Vase Å
Bro nr. 2027 - Vasegårdsvej, UF af Læså
Bro nr. 3052 - Tangvejen, UF af vandløb 
Bro nr. 3054 - Dyndebyvejen, UF af grøft

Ansøgningen og projektredegørelserne finder du i den blå boks.

 

Myndighedsbehandling af ansøgning
Ansøgningen er indgivet til Bornholms Regionskommune i henhold til Vandløbslovens § 47.
Ansøgningen behandles efter vandløbslovens § 16 og 17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, der omhandler regulering af vandløb og kapitel 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projekterne, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 2. januar 2019.

 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

 

Center for Natur, Miljø og Fritid