Dyndebyvejen 1
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Bakkegård i høring

Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Bakkegård i høring

​Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til ejendommen :

  • Bakkegård,
    Dyndebyvejen 1, Povlsker,
    3730 Nexø


Miljøgodkendelsen muliggør, at kvægbesætningen kan udvides fra 120 malkekøer, 132 kvier (0-27 mdr.) og 60 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 226,60 dyreenheder (DE) til 240 malkekøer, 240 kvier (0-27 mdr.) og 120 tyrekalve (40-60 kg), svarende til i alt 442,59 DE.

Udvidelsen gennemføres i to etaper. I etape 1 udvides til 145 malkekøer med tilhørende opdræt i eksisterende bygninger. I etape 2 gennemføres den sidste del af besætningsudvidelsen, idet der opføres en ny kostald på 30 x 125 m, en gyllebeholder på 500 m3, to fodersiloer, og de tre eksisterende plansiloer til ensilage forlænges med 42 m.

Udkastet til § 12-miljøgodkendelse fremlægges hermed i 6-ugers offentlig høring i perioden 29. maj til 10. juli 2018. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til byg@brk.dk og skal være kommunen i hænde senest den 10. juli 2018.

Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: susanne.kjaer-hansen@brk.dk.

 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat