Svalhøjvej 45
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Risegård i høring

Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Risegård i høring

Udkast til § 12-miljøgodkendelse til Risegård i høring

Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til miljøgodkendelse til ejendommen

Risegård,
Svalhøjvej 45,
3790 Hasle.

Miljøgodkendelsen muliggør, at slagtekalveproduktionen på Risegård kan udvides fra den nuværende tilladte årsproduktion på 460 tyrekalve (50-400 kg) svarende til 147,61 dyreenheder (DE), til en årsproduktion på 1.100 tyrekalve (65-450 kg) svarende til 406,31 DE, dvs. en udvidelse på i alt 258,70 DE.

I forbindelse med udvidelsen opføres en ny kombineret stald- og ladebygning i tilknytning til de eksisterende staldbygninger mod vest. I nordenden af bygningen etableres et staldafsnit med dybstrøelse til de mellemstore kalve, mens der mod syd etableres foderopbevaring. I nordenden af det eksisterende kornlager opføres en tilbygning, der ligeledes skal huse mellemstore kalve. Den nye stald til de mindste kalve, som ejer fik tilladelse til i 2016, vil desuden blive opført. 

Udkastet til § 12-miljøgodkendelse fremlægges hermed i offentlig høring og kan ses i den blå boks.

Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til byg@brk.dk og skal være kommunen i hænde senest torsdag den 14. juni 2018.

Efterfølgende vil eventuelle indsigelser og ændringsforslag blive behandlet, og der vil blive taget stilling til, om miljøgodkendelsen kan vedtages endeligt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: susanne.kjaer-hansen@brk.dk.

 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat