Gildesgård
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Udkast til §16a-miljøgodkendelse til Gildesgård, Vestermarie

Udkast til §16a-miljøgodkendelse til Gildesgård, Vestermarie

Bornholms Regionskommune har modtaget en ansøgning fra Kurt Hansen om tilladelse til udvidelse af produktionsarealet til kvægproduktionen på

  • Gildesgård,
    Smørengevejen 3,
    3720 Aakirkeby,

og har på baggrund af ansøgningen udarbejdet et udkast til §16a-miljøgodkendelse Gildesgård.

Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen kan ses i den blå boks.

Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen til Gildesgård er udarbejdet i henhold til § 16 a, stk. 1 i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Udkastet til §16a-miljøgodkendelsen til Gildesgård fremlægges i 6 ugers høring. Det vil sige, at eventuelle bemærkninger skal være Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat i hænde senest den 13. januar 2020.

Bemærkningerne kan sendes til kommunen pr. e-mail til byg@brk.dk eller som alm. brev til Bornholms Regionskommune, Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat, Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.19P19-0003. 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Helle Thers på mail Helle.Thers@brk.dk eller 56 92 20 74.

Center for Regional Udvikling, IT og Sekretariat