Simblegårdsvej 23
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til Nygård

Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til Nygård

Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til Nygård, Hasle i høring

Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til tillæg til miljøgodkendelse for ejendommen

  • Nygård,
    Simblegårdsvej 23,
    3790 Hasle


Tillægget til miljøgodkendelse muliggør, at produktionen af slagtekalve kan udvides fra 800 tyrekalve (55-450 kg), svarende til i alt 300,7 dyreenheder (DE) til 1.000 tyrekalve (60-470 kg), svarende til i alt 396 DE.

I forbindelse med udvidelsen ønsker ejer at opføre en ny bygning, som skal anvendes til slutfedning af slagtekalvene. Samtidig bygges to små stalde til de mindste dyr fra 60-150 kg. Desuden ønskes en del af den eksisterende kornlade taget i brug som dybstrøelsesstald til de mellemstore kalve. 
Udkastet til tillæg til § 12-miljøgodkendelse fremlægges hermed i offentlig høring i perioden 11. juni til 30. juli 2018. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til byg@brk.dk og skal være kommunen i hænde senest mandag den 30. juli 2018.

Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Susanne Kjær-Hansen, tlf.: 5692 2058 eller e-mail: susanne.kjaer-hansen@brk.dk.

 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat