Luftfoto - St Muregaard
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard i høring

Udkast til tillæg til § 12-miljøgodkendelse til St. Muregaard i høring

​Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid har i henhold til § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug udarbejdet et udkast til tillæg nr. 3 til miljøgodkendelse for ejendommen

  • St. Muregaard,
    Bedegadevej 44,
    3782 Klemensker.

Der er i dag tilladelse til en produktion på ejendommen på 1.150 årssøer, 640 polte (75-106 kg) og 40.250 smågrise (7-30 kg) svarende til 448,07 DE. Ansøger ønsker nu at udvide produktionen af søer og smågrise samt at etablere en produktion af slagtesvin på ejendommen. Tillægget til miljøgodkendelsen muliggør, at produktionen på St. Muregaard kan udvides fra den nuværende produktion til 1.450 årssøer, 55.600 producerede smågrise (7-31 kg) og 10.625 polte/slagtesvin (31-110 kg) svarende til 870,40 DE.

I forbindelse med udvidelsen opføres en ny slagtesvinestald på ca. 36x76 m nord for den nyeste del af staldanlægget. Desuden forlænges den eksisterende klimastald og den eksisterende drægtighedsstald med henholdsvis 32 m og 30 m mod øst og der opføres en gastæt silo i tilknytning til de eksisterende siloer. Herudover ændres gulvtypen i den eksisterende fare-/sygestald til delvis spaltegulv i stedet for dybstrøelse.

Udkastet til tillæg nr. 3 til § 12-miljøgodkendelsen fremlægges hermed i offentlig høring i perioden 15. juli 2020 til 2. september 2020. Udkastet kan findes som pdf i den blå boks på denne side.

Bemærkninger til udkastet skal sendes til Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller til nmf@brk.dk og skal være kommunen i hænde senest onsdag den 2. september 2020. I mailen eller brevet skal du henvise til journalnr.: 09.17.18P19-0059.
Efterfølgende vil eventuelle bemærkninger og ændringsforslag blive behandlet, og kommunen vil tage stilling til, om udkastet kan godkendes endeligt.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Katrine Høst, tlf.: 5692 2055 eller e-mail: katrine.hoest@brk.dk

Center for Natur, Miljø og Fritid