Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsregulering Nyker Strandvej 42

Vandløbsregulering Nyker Strandvej 42

Projektforslag Vandløbsregulering; Nyker Strandvej 42, 3700 Rønne

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø og Fritid, har den 25. april 2019, modtaget en ansøgning om regulering af en grøft på ejendommen; Nyker Strandvej 42, Sorthat-Muleby, 3700 Rønne, matrikel 77, Nyker (Vandmøllekroen).

Ansøgningen er indgivet af ejerne: Tanja Thybo Frederiksen og Kristian Oluf Sylvester-Hvid.
 
Formål
Projektet har til formål at føre jordvarmeslanger under bunden af en grøft, der er et biløb til Blykobbe Å, i forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg. Grøften løber meget tæt på ejendommen (≤ 3 m). Nedgravningen af varmeslanger på det åbne græsareal - mellem grøften og Blykobbe Å forudsætter, at slangerne kan krydse grøften for at blive indført i huset. 

Projektforslaget
Projektforslaget finder du i den blå boks.
  
Lovgivning
Ansøgningen behandles efter § 47 i Vandløbsloven, da der er tale om krydsning af et vandløb, og vandløbslovens § 16 og 17, der omhandler regulering af vandløb, Bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr. 127 af 26/01/2017. Dette understøttes af kapitel 2 og 5 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv., BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført journalnummer til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest: Den 2. juli 2019

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid