Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsregulering på Strandvejen 9, Pedersker

Vandløbsregulering på Strandvejen 9, Pedersker

Center for Natur, Miljø og Fritid har den 21. februar 2022, modtaget en ansøgning fra Lejf Bohn, Strandvejen 9, 3720 Åkirkeby omhandlende rørlægning af en 100 m åben drængrøft langs skellet mellem matr. 20h og 20s, Pedersker. Matr. 20s er ejet af anden part.

 

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed en meddelelse om projektet, der er i høring i 4 uger

Formål

Formålet med rørlægningen er forbedre tilkørselsforholdene til værkstedet på ejendommen og afhjælpe rotteproblemer, som er forårsaget af den åbne grøft.

Projektforslaget

Projektforslaget finder du her

Lovgivning

Ansøgningen behandles jf. Vandløbslovens §§ 16-17, LBK nr. 127 af 26/01/2017, som omhandler regulering af vandløb, samt kapitel 2 og 5 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016.

Høring
Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse anført J. nr. 21/17100

til nmf@brk.dk eller til: Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, att. Vandløbsmedarbejder; Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: Den 19. august 2022.  

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid