Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer Vandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, Olsker

Vandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, Olsker

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid har den 21. januar 2022, modtaget en ansøgning om vandløbsrestaurering på Dalegårdsvej 1, 3770 Allinge, matr. 39c og 2l, Hovedejerlavet Olsker. Matriklerne er ejet af ansøger.

Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger.

 

Formål

Formålet med projektet er at genåbne og let genslynge 185 m rørlagt strækning af Bakkebæk, så det følger det tidligere åbne vandløbstrace.   

Projektforslaget

Projektforslaget finder du her

Høring

Der er jf. Vandløbsloven, 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, anført J. nr. 22/3202 og att. Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 16. september 2022.  

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid