Vandløbsprojekt
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Høringer og afgørelser Vandløbsrestaurering på matrikel 104a, Rø

Vandløbsrestaurering på matrikel 104a, Rø

Bornholms Regionskommune, Center for Natur, Miljø & Fritid har den 4. februar 2022, modtaget en ansøgning om genåbning af et vandløb på Slettevej 5, 3760 Gudhjem, matr. 104a, Rø. Matriklen er ejet af Tina Østergård Simonsen og Morten Bækbo Ladekarl.

Ole Holm Pedersen, Center for Natur, Miljø og Fritid, har ansøgt på vegne af ejerne.

Ansøgningen behandles efter Vandløbslovens § 37, LBK nr. 127 af 26/01/2017 samt kapitel 7 i bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering, BEK nr. 834 af 27/06/2016, der omhandler restaurering af vandløb.

Bornholms Regionskommune offentliggør hermed forslaget til restaureringsprojektet i 8 uger.

Formål

Formålet med projektet er at genåbne og genslynge et rørlagt vandløb på 223 m for at forbedre biodiversitet i vandløbet.

Projektforslaget

Projektforslaget og ansøgningen finder du på nedenstående link:

Projektforslag

Høring

Der er jf. vandløbsloven 8 ugers høringsfrist på vandløbsrestaureringsprojekter.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til projektet, bedes du indsende disse til nmf@brk.dk eller til Center for Natur, Miljø og Fritid, Skovløkken 4, 3770 Allinge, anført J. nr. 22/1774 og att. Tine Kent Egedal.

Bemærkninger eller indsigelser skal være modtaget af kommunen senest: 8. februar 2023. 

Når høringsperioden er slut, vil Center for Natur, Miljø og Fritid tage endeligt stilling til ansøgningen. Når afgørelsen foreligger, er der 4 ugers klagefrist for personer og organisationer, der har væsentlig interesse i afgørelsen.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid