børn der leger

Børne- og Skoleudvalget

Medlemmer

Margrethe Kjellberg ​Margrethe Kjellberg (A) Formand
Frydenlundsvej 3C, 3700 Rønne
Tlf. 20 33 17 96
Margrethe.Kjellberg@brk.dk

​​Betina Haagensen (V) Næstformand
Ullasvej 23, 3700 Rønne
Betina.Haagensen@brk.dk
Tlf. 30 18 19 51

Morten Riis ​Morten Riis (Ø)
Holkavej 6, 3760 Gudhjem
Tlf. 20 33 17 27
Morten.Riis@brk.dk
Bente Johansen ​Bente Johansen (B)
Bialitevejen 3, Aarsballe, 3700 Rønne
Tlf. 30 18 19 47
Bente.Johansen@brk.dk
Lykke Jensen ​Lykke Jensen (A)
Pilebrovej 7, 3730 Nexø
Tlf. 30 18 19 44
Lykke.Jensen@brk.dk

 

Dagsordener, referater og mødeplan

​Du kan læse alle dagsordener og referater til de politiske udvalg her.

Dagsordener, referater og mødeplan 2017

Referat-arkiv

​Vil du læse referater fra kommunalbestyrelse og udvalg for perioden 2010-2014, finder du dem her

Referat-arkiv

Forretningsorden

Her kan du læse forretningsordenen for Børne- og Skoleudvalget

Forretningsorden (PDF)