Del på facebook

Energistrategi

Bornholms Energistrategi 2025 - ”Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm” viser en mulig vej til at udfase øens forbrug af fossile brændsler og gøre Bornholms energiforsyning mere bæredygtig.

Strategien er udarbejdet som led i Bornholms deltagelse i det igangværende EU-støttede energiprojekt Transplan. Projektet er initieret i B7 - det internationale ø-samarbejde mellem 7 øer i Østersøen som Bornholm er en del af.

Energistrategi

​Vejen til et MERE bæredygtigt Bornholm

Bornholms Energistrategi