Inkluderende læringsmiljøer
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Inkluderende læringsmiljøer

Inkluderende læringsmiljøer

​Formålet med en inklusionspolitik

At tydeliggøre de inkluderende værdier:

  • Tilstedeværelse
  • Deltagelse
  • Læring

for både forældre, børn og professionelle. At tydeliggøre redskaber og procedurer der fremmer inklusion og en effektiv ressourceanvendelse 

Overordnede mål for inklusion

  • Kvaliteten i de almene tilbud styrkes og udvikles som led i inklusionsindsatsen.
  • At ressourcerne anvendes effektivt i forhold til inklusionsmålsætningerne.
  • Opfølgning på målopfyldelsen indgår i de almindelige administrative og tilsynsmæssige opgaver. I konkrete projekter kan der gennemføres en egentlig evaluering.

 

Definition af begrebet inklusion

Inklusion er værdifuldt for alle børn – og ikke alene for børn med særlige behov! Inklusion indebærer, at børn lærer at forholde sig til, håndtere og værdsætte det, som er anderledes end dem selv. Det betyder, at: Børn bliver nysgerrige på og inspireres af det, de ikke kender og forstår. De lærer at lege og samarbejde på tværs af forskelle. De opdager egne normer – og bliver derved klogere på sig selv.

 

Inklusion er en proces, der aldrig standser. Inklusion skal øge mulighederne for tilstedeværelse, deltagelse og læring for alle børn i dagtilbud og skoler. Det er vigtigt at understrege at de tre elementer skal optræde samtidigt.

 

  • "Tilstedeværelse" betyder, at så mange børn og unge som muligt skal have mulighed for fysisk tilstedeværelse i de almindelige dagtilbud og skoler.
  • "Deltagelse" betyder, at alle børn og unge oplever sig som værdifulde deltagere i dagtilbuddenes og skolernes faglige og sociale fællesskaber.
  • "Læring" betyder, at alle børn og unge tilbydes vilkår, så de lærer mest muligt både fagligt og socialt.