Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Målsætninger på skoleområdet

Målsætninger på skoleområdet

Litteracymålsætning

Idéen med Bornholm Regionkommunes målsætning for literacy er, at den enkelte skole udarbejder lokale handleplaner for læsning og skrivning i PLC-regi, der kan omsættes til praksis og derefter evalueres.

I skrivelsen kan du finde oplysninger om faglig læsning og skrivning, det tværgående tema - sproglig udvikling, digital læsning, læse-skrivevanskeligheder, tosprogede elever og læsning samt nationale evalueringer.

Den enkelte skole skal være tydelig omkring, hvorfor og hvad der skal ske, for at de lokale mål nås. Derfor er der nogle skal og nogle kan delelementer, der danner grundlag for den lokale literacy-handleplan, der endvidere indeholder en evalueringsplan, da den årligt skal evalueres i skolens PLC.

Dysleksihandleplan

Dysleksi – et øget fokus på ordblindhed i BRK henvender sig til særligt til PLC og læsevejlederne, der skal videreformidle til skolens øvrige lærere, elever og forældre.

I skrivelsen kan du finde oplysninger om dysleksi, den almene undervisning, tidlig indsats, test- og undervisningsmaterialer, kompenserende værktøjer/LST, Nota, tale-til-tekst, prøverne i 9. klasse og afvigelser, forældresamarbejde, div. handleplaner samt elever i generelle i indlæringsvanskeligheder.

Test og særlig undervisning er specielt henvendt til læsevejledere og undervisere i STC/ressourcecentre, mens resten retter sig mod alle lærere, der underviser ordblinde elever i fag, hvor der læses og skrives.

Matematikmålsætning

I Bornholms Regionskommunes matematikmålsætning kan du læse om arbejdet med matematik i folkeskolen.

Du kan finde oplysninger om hvilke test der anvendes, informationer vedrørende afgangsprøven, de tværgående temaer fra Fælles Mål og lidt om programmering.

Derudover finder du information om matematikvejlederens arbejdsområder og klassekonferencen. Til sidst kan du læse om særlige indsatser i matematik.

God læselyst.