Foto af borgere
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Politik for Borgerinddragelse

Politik for Borgerinddragelse

Siden 2011 har Kommunalbestyrelsen haft en politik og en strategi for borgerinddragelsen i Bornholms Regionskommune. Den er senest revideret på kommunalbestyrelsens møde den 27. juni 2013.

Politikken for borgerinddragelsen beskriver de bærende principper, mål og rammer for borgerinddra-gelsen i Bornholms Regionskommune.

Strategien for borgerinddragelsen beskriver mere detaljeret hvordan målene for borgerinddragelsen udmøntes. Ansvaret for gennemførelse af strategien er placeret i en Demokratigruppe under ledelse af borgmesteren, og sammensat af formændene for Kommunalbestyrelsens faste udvalg samt formændene for de partier og lister, der ikke har udvalgsformænd.
Demokratigruppen bistås i sit arbejde af et sekretariat, der er placeret på Ullasvej 23, Rønne.

Hovedelementerne i borgerinddragelsen er dialogmøder, støtte til borgerdreven og lokal udvikling,
Borgerinddragelsen understøttes af
• et administrativt netværk, der sikrer videndeling på tværs af regionskommunens fagcentre
• et katalog over forskellige metoder til borgerinddragelse
• det elektroniske borgerpanel
• en pulje til støtte af lokale initiativer, under Fritids- og Kulturudvalget.

Kontaktperson

Niels Chresten Andersen
Telefon: 5692 1303
E-mail: niels.chresten.andersen@brk.dk

Demokratigruppens medlemmer 2014-2017
Winni Aa. Grosbøll (A), borgmester og fmd. for Økonomi- og Planudvalget
Steen Colberg Jensen (V), 1. viceborgmester, fmd. for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Margrethe Kjellberg (A), fmd. for Børne- og Skoleudvalget
Carsten Scheibye (V), fmd. for Teknik- og Miljøudvalget
Bente Helms (A), fmd. for Social- og Sundhedsudvalget
Erik Lund Hansen (A), fmd. for Kultur- og Fritidsudvalget
Bente Johansen (B), grp.fmd
Kirstine van Sabben (C), grp. fmd
Bjarne Hartung Kirkegaard (K), grp.fmd
Torben Rønne-Larsen (O), grp.fmd
Carl Ilsøe (W), grp.fmd
Morten Riis (Ø), grp. fmd

 

Læs politik og strategi her

Strategi for borgerinddragelse (PDF)

Politik for borgerinddragelse (PDF)