Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Politikker Politik for grøn ordning

Politik for grøn ordning

Politik for grøn ordning
 
Grøn ordning blev oprettet i 2009 af det tidligere Klima- og Energiministerie med det formål at yde tilskud til initiativer, som iværksættes for at fremme lokal accept af opstilling af nye vindmøller på land.

Nye vindmøller giver flere penge
Hver gang der opsættes en vindmølle på over 28 m udløser det 88.000 kr. pr. MW kapacitet pr. vindmølle til Energinet.dk. For eksempel opsætning af vindmøllerne ved Tornbygård på Bornholm. De midler har kommunen mulighed for at søge om som tilskud til projekter og initiativer, der kommer øens borgere til gavn.
Grøn ordning giver tilskud til projekter, som styrker landskabet og de rekreative muligheder i kommunen og til kultur og informationsaktiviteter. Det kan fx være tilskud til etablering af en ny natursti og materiale til undervisning i klima- og energi. Offentlig adgang og offentligt formål er afgørende for, at projekter opnår støtte.

Kommunens politik
Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. november 2015 en politik for, hvordan midler fra grøn ordning skal anvendes i Bornholms Regionskommune:
 
• 50 % af midlerne i den grønne ordning skal anvendes af Center for Teknik og Miljø til naturgenopretning og forbedrede adgangsforhold til naturen samt til klima- og energiforbedringer. For at sikre formidling, ejerskab og kvalificering af projekterne vil forslag til projekter blive forelagt til drøftelse i Grønt Dialogforum.

• 50 % af midlerne allokeres til konkrete projekter i samarbejde EIB (Energy Innovation Bornholm) med reference til den grønne ordnings retningslinjer og med udgangspunkt i ”Strategisk Energiplan 2015-2025”.

Du kan læse mere i dokumentet i blå boks.  ”Politik for grøn ordning”.
 


Center for Teknik og Miljø
 
 

Politik for grøn ordning

Politik for grøn ordning