Nexø havn
Del på facebook

Nexø Mole og Nordfiletgrunden

 

Områdefornyelse
På baggrund af strategien for Nexø  er der sat gang i udarbejdelsen af et samlet områdefornyelsesprogram for Nexø by og havn. Programmet forventes færdigt i løbet af efteråret 2018.

​Nexø Moleprojekt

Nexø Havn A/S har i samarbejde med Bornholms Regionskommune, MOE og PLH Arkitekter samt private investorer igangsat udviklingen af Nexø Nordhavn. 

Lokalplan for molen blev godkendt af Kommunalbestyrelsen og Økonomi- Erhvervs-  og Planudvalget og sendes i offentlig høring i løbet af december måned.

Den offentlige høring varer i 8 uger. Derefter kan lokalplanen vedtages endeligt og byggetilladelsen til projektet kan behandles.

 

Boliger på Nordfiletgrunden


Nexø Havn A/S solgte i vinteren 2018 Nordfiletgrunden til en privat investor som ønsker at udvikle boliger på området. Planerne for området er under udvikling.

 


 

Nexø Mole

Nexø moleprojekt

Nexø Moleprojekt (PDF)

Arbejdsgruppe

Forkastning og strandpark

Arbejdsgruppen består på nuværende tidspunkt af:

Nexø Kajakklub
Hans Ketil,
Niels Jørgensen,
Kim Tørnstrøm 

Østtinget
Mogens Vibe

Erhvervsforening Øst
Niels Plum

Privat investor
K. E. Larsen

Nexø Havn
Carsten Andersen