Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Pedersker - bæredygtigt samlingssted

Pedersker - bæredygtigt samlingssted

05-02-2021

Pedersker er rundet af andelsbevægelsen. Et tidligere andelsmejeri (1888-1971) og den tidligere Bornholms Andels Foderstofforretning (BAF) udgør sammen med Pedersker Dagli´Brugs og Samlingshuset hjertet i byen. Hovedgaden vidner om et driftigt lokalsamfund, dengang byen var stationsby (1900-1968). Pedersker har som bysamfund overlevet bedre end de fleste tilsvarende tidligere stationsbyer på grund af det store opland af sommerhuse i Sømarken og Strandmarken syd for byen.

Hvad udadtil er mistet i betydning er indadtil vundet i styrket sammenhold. Mange års frivilligt arbejde, med at arrangere fællesspisninger, sommerfester, højtids- og hverdagsarrangementer, bornholmerdage og meget andet, har skabt et stærkt socialt fællesskab. Der er fortsat mange ældre, men flere børnefamilier tiltrækkes af det vi har sammen - og af Sydbornholms Privatskole, hvis ideologiske grundlag bygger på bæredygtighed, natur og friluftsliv.

Men fortællingen om Pedersker er mere end det. Det er også et lokalsamfund med en kulturhistorie der går langt tilbage i tid og som i dag kan opleves i kulturspor og seværdigheder - og i de mange sagn og legender som kalder på at blive fortalt igen i en nutidig kontekst. 

Hvad vil vi?

I 2019-2021 medvirker Pedersker-Sømarken i EU-forsøgsprojektet Wasteman der skal udvikle og teste systemer til cirkulær genanvendelse af husholdningsaffald. Ønsket er, med afsæt i disse forsøg, at skubbe til omstillingen af Pedersker-Sømarken så området udvikles yderligere de næste år i retning af et mere bæredygtigt lokalsamfund.

For at det kan ske, så arbejdes bl.a. på at styrke bymidten som et socialt mødested med Brugsen som omdrejningspunkt for borgernes samvirke, lærende oplevelser og cirkulære systemer.

Konkret sker det ved at igangsætte og koble en række initiativer der baseres på tre økonomiske drivkræfter:

 • den kooperative økonomi (COOP),
 • oplevelsesøkonomien (CREA) og 
 • den cirkulære økonomi (CARE).

  den tidligere BAF brygning Pedersker.jpg

Foto: Den tidligere BAF bygning bliver en del af „GenBrugsen".  

Hvad gør vi?

I 2019-2021 gennemfører vi en række tiltag der sætter skub i den videre udvikling, som skal styrke byens image som et lokalsamfund der gør en  forskel. Tiltag der kan bryde vaner og skabe omtanke i dagligdagen.

Vi vil bl.a.:

 • kombinere indkøb af dagligvarer, med oplevelser og formidling af den lokale kulturhistorie i og omkring Brugsen,
 • indrette et lille bytorv i en del af Brugsens have til ophold, leg og events for lokale og besøgende,
 • lave forsøg med genbrug, genanvendelse og deleordninger i „GenBrugsen",
 • samarbejde med private aktører om bæredygtige løsninger til gavn for både dem og lokalområdet,
 • genfortælle sagn og legender i lyd og billeder i en lille café med fortællehjørne/ kuriøsitetskabinet,
 • gøre bæredygtighed og de underjrdiske til en del af det lokale Brugsbrand,
 • skabe bedre forbindelse til Lynggårdsskoven og opføre 3 nye shelters ved bålhytten til skolernes elever, cykelturister, spejderne m.fl. 

Hvem er vi?

Bag forsøg og initiativer står Pedersker Brugsforening, Pedersker Lokalforening, BOFA/BRK, Sydbornholms Privatskole, lokale erhvervsaktører og ikke mindst driftige borgere fra Pedersker og omegn.

Erhvervsstyrelsens landdistriktsudviklingspulje, LAG-Bornholm; COOP, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og EU støtter op om vores projekter.

Kontakt

Styregruppen:

Kaj Jørgensen - formand for Pedersker Lokalforening

Alex Speed Kjeldsen - næstformand i bestyrelsen for Pedersker Brugsforening

Britta Kofoed - repræsentant for bestyrelsen for Pedersker Samlingshus

Hans-Christian Holmstrand - tidl. rådgiver for bl.a. BOFA og bl.a. bestyrelsesmedlem i brugsforeningen  

Jørn Pedersen - virksomhedskonsulent og bl.a. bestyrelsesmedlem i brugsforeningen

Sten Fosberg Pedersen - brugsuddeler i Pedersker Brugsforening

Vivi Granby - arkitekt i Plan, Bornholms Regionskommune.
Kontaktperson
mail: vivi.granby@brk.dk
tlf.: 56 92 21 60/ 30 18 20 20.

Referater styregruppen

Referater 2021

Referater 2020

10.12.
08.10.
10.09.
10.08.
10.06.
19.03.
13.02.
09.01.