Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Pedersker - et bæredygtigt samlingssted

Pedersker - et bæredygtigt samlingssted

05-02-2021

Pedersker er rundet af andelsbevægelsen. Et tidligere andelsmejeri (1888-1971) og den tidligere Bornholms Andels Foderstofforretning (BAF) udgør, sammen med Pedersker
Dagli´Brugs og Samlingshuset, hjertet i byen. Hovedgaden vidner om et driftigt lokalsamfund, dengang byen var stationsby (1900-1968). Siden har Pedersker, som lokalsamfund, overlevet bedre end de fleste tilsvarende byer, ikke mindst på grund af det store opland af sommerhuse i Sømarken og Strandmarken syd for byen.

Hvad der udadtil er mistet i betydning er indadtil vundet i styrket sammenhold. Mange års frivilligt arbejde med at arrangere fællesspisninger, sommerfester, højtids- og hverdagsarrangementer, bornholmerdage med mere har skabt et stærkt socialt fællesskab, og nye, yngre tilflyttere tiltrækkes i disse år af sammenholdet og nærheden til Sydbornholms Privatskole, hvis ideologiske grundlag bygger på værdier som bæredygtighed, natur og friluftsliv.

Fortællingen om Pedersker er også historien om et lokalområde med en lang kulturtradition, hvis spor kan opleves i landskabet i form af seværdigheder, og som lever i sagn og legender om de underjordiske, som kalder på at blive fortalt i en nutidig kontekst. 

Hvad vil vi?

I 2019-2021 medvirker Pedersker-Sømarken i EU-forsøgsprojektet Wasteman der skal udvikle og teste systemer til cirkulær genanvendelse af husholdningsaffald. Ønsket er, med afsæt i disse forsøg, at skubbe til omstillingen af Pedersker-Sømarken så området udvikles yderligere de næste år i retning af et mere bæredygtigt lokalsamfund.

For at det kan ske, så arbejdes bl.a. på at styrke bymidten som et socialt mødested med Brugsen som omdrejningspunkt for borgernes samvirke, lærende oplevelser og cirkulære systemer.

Konkret sker det ved at igangsætte og koble en række initiativer der baseres på tre økonomiske drivkræfter:

  • den kooperative økonomi (COOP)
  • oplevelsesøkonomien (CREA) og 
  • den cirkulære økonomi (CARE). 


BAF bygning.jpg

Foto: Den tidligere BAF bygning bliver en del af „GenBrugsen".  

Hvad gør vi?

I 2019-2021 gennemfører vi en række tiltag der sætter skub i en udvikling, der vil styrke byens image som et bæredygtigt lokalsamfund. Det gør vi blandt andet ved at lave en række tiltag der samlet set skal bidrage til at bryde vaner og skabe nye muligheder lokalt.

Vi vil bl.a.:

  • kombinere indkøb af dagligvarer, med oplevelser og formidling af den lokale kulturhistorie i og omkring Brugsen,
  • indrette en lille byhave i en del af Brugsens have til ophold, leg og events for lokale og besøgende,
  • lave forsøg med genbrug og genanvendelse i „GenBrugsen",
  • samarbejde med private aktører om bæredygtige løsninger til gavn for dem og lokalområdet,
  • genfortælle sagn og legender i lyd og billeder i en lille café med fortællehjørne/ kuriøsitetskabinet,
  • gøre bæredygtighed og de underjordiske til en del af det lokale Brugsbrand,
  • skabe bedre forbindelse til Lynggårdsskoven og opføre tre nye shelters ved bålhytten til skolernes elever, cykelturister, spejderne med flere.

Hvem er vi?

Bag forsøg og initiativer står Pedersker Brugsforening, Pedersker Lokalforening, BOFA/BRK, Sydbornholms Privatskole, lokale erhvervsaktører og ikke mindst driftige borgere fra Pedersker og omegn.

Erhvervsstyrelsens landdistriktsudviklingspulje, LAG-Bornholm; COOP, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og EU støtter op om vores projekter.


Kontakt

Styregruppen:

Kaj Jørgensen - formand for Pedersker Lokalforening

Alex Speed Kjeldsen - næstformand i bestyrelsen for Pedersker Brugsforening

Britta Kofoed - repræsentant for bestyrelsen for Pedersker Samlingshus

Hans-Christian Holmstrand - tidl. rådgiver for bl.a. BOFA og bl.a. bestyrelsesmedlem i brugsforeningen  

Jørn Pedersen - virksomhedskonsulent og bl.a. bestyrelsesmedlem i brugsforeningen

Sten Fosberg Pedersen - brugsuddeler i Pedersker Brugsforening

Vivi Granby - arkitekt i Plan, Bornholms Regionskommune.
Kontaktperson
mail: vivi.granby@brk.dk
tlf.: 56 92 21 60/ 30 18 20 20.