Aakirkeby
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Indflydelse & Politik Projekter Udvikling af Aakirkeby

Udvikling af Aakirkeby

Byudvikling i Aakirkeby

Aakirkeby er en levende by med et stærkt lokal engagement. Byen har kunnet bevare et stabilt indbyggertal og et aktivt handels- og foreningsliv og det er afgørende for byens fremtid, at der bliver skabt fysiske rammer, der understøtter det gode lokale byliv, der allerede er til stede.

I marts 2017 blev der afholdt et borgermøde, hvor der på vegne af Aakirkebytinget blev fremlagt et forslag til en ny struktur og vision for bymidten. Efterfølgende er der indsendt en ansøgning til budgetforhandlingerne 2018, hvor en række af de præsenterede tematikker ved borgermødet blev kvalificeret. Der blev afsat en pulje på 400.000 kr. til projektopstart og proces for byudvikling i Aakirkeby bymidte. Målet er et projektprogram, udarbejdet i dialog med foreninger, erhverv, borgere og udvalgte arkitekter, som kan bruges i forbindelse med fundraising, så implementering af projektet efterfølgende kan ske.

Ved borgermøde den 13. marts 2018, blev en styregruppe og projektgruppe nedsat og arbejdet i projektgrupperne er godt i gang. Der sigtes på, at et forslag til byudviklingen kan præsenteres i november, hvorefter der skal arbejdes videre på at søge midler til at realisere den plan, som bliver udarbejdet. Hvis det lykkes at få tilsagn om midler, vil der blive fremsendt ansøgning om anlægsbevilling på ny.

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat 

 

Aakirkeby idékontor

 

Indkomne forslag til byudvikling i Aakirkeby ved byens idekontor

Ordskyen illustrerer de emner, som blev omtalt ved afviklingen af idekontorets aktiviteter i perioden 7-30. juni - jo større bogstaver, des flere gange er emnet drøftet. Et små 100 forslag blev taget imod fra 80-90 borgere og der var størst aktivitet den 30. juni på Torvet og ved opstilling i Aakirkeby Hallerne, fra den 21-28. juni, hvor det især var børn og unge, som bidrog med forslag. Plancherne stod i SPAR fra den 7-21. juni og der var åbent hus i festsalen på Kanns Hotel den 29. juni.

 

Bidrag med din viden og dine tanker, ideer og drømme ved at skrive til mugen.adler@brk.dk

 

 

 

Center for Erhverv, Byg og Sekretariat  

Udvikling af Aakirkeby

Visioner for Aakirkeby

Projekt- og følgegruppe

Medlemmer :

Mugen Adler, Bornholms Regionskommunde
Dorthe M. Paulsen, Bornholms Regionskommune

John Nielsen, Aakirkeby Byting Lars Funch, Aakirkeby Byting