gammel skrivemaskine skrift

Brevstemme

Du kan brevstemme før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen

Du kan brevstemme i Borgerservice

 
Der kan brevstemmes i Borgerservice fra den 8. oktober 2015:
 
Rønne, Landemærket 26 
Mandag 10.00 – 16.00
Tirsdag  12.00 – 16.00
Torsdag 10.00 – 17.00
Fredag 10.00 – 13.00
 
Hasle, Toftelunden 1  
Hver 1. tirsdag i måneden 09.00 – 12.00 
 
Nexø, Kildestræde 20  
Onsdage 09.00 – 16.00
 
Aakirkeby, Skolevej
Hver 2. og 4. tirsdag i måneden 09.00 – 12.00
 
Allinge, Sverigesvej 1 (biblioteket) 
Hver 3. tirsdag i måneden 09.00 – 12.00
 
Der kan desuden brevstemmes lørdag den 21. november samt lørdag den 28. november fra klokken 10.00 – 12.00 i Borgerservice i Rønne og Nexø.
 
Sidste frist for at brevstemme er tirsdag den 1. december 2015.

Du kan brevstemme i valgbussen

Valgbussen ruller igen og du har mulighed for at afgive din brevstemme i valgbussen.
Husk at medbringe legitimation.
 
Bussen holder på følgende steder og tidspunkter i uge 47:
 
Mandag den 16. november 2015
Kl. 09.00 – 10.30 Allinge, Beredskabsstyrelsen
Kl. 11.30 – 13.00 Tejn, P-pladsen ved midterbassinet på havnen
Kl. 14.00 – 15.30 Nylars, P-pladsen ved Nyvest-Centret
 
Tirsdag den 17. november 2015
Kl. 10.00 – 10.45 Gudhjem, P-pladsen ved Dagli’Brugsen
Kl. 11.00 – 11.45 Gudhjem, på havnen
Kl. 12.30 – 14.00 Østerlars, P-pladsen ved Dagli’Brugsen
 
Onsdag den 18. november 2015
Kl. 10.00 – 12.00 Aarsdale, P-pladsen ved Høkeren
Kl. 13.00 – 15.00 Snogebæk, P-pladsen ved Dagli’Brugsen
 
Torsdag den 19. november 2015
Kl. 09.00 – 10.30 Rønne, Campus, Merkurvej 10
Kl. 11.00 – 12.30 Rønne, Campus, Rønne Torv
Kl. 13.00 – 14.30 Rønne, Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Ullasvej
Kl. 15.00 – 16.30 Rønne, Almegårds Kaserne

Du kan brevstemme i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan brevstemme i hjemmet.
Blanket med anmodning om at brevstemme i eget hjem fås ved henvendelse i Borgerservice eller hentes her på hjemmesiden. 
Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice senest den 23. november 2015, kl. 12.00.

Brevstemmeafgivning i boformer og boliger
Vælgere der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger kan brevstemme i boformen eller boligen:
  • Plejehjem og beskyttede boliger.
  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.
  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Almene plejeboliger hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale.
Vælgere der bor på andre boformer i midlertidige ophold kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem.

Vælgere der bor i øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Brevafstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse
Brevstemmeafgivningen starter torsdag den 12. november 2015.