Brevstemme

Du kan brevstemme før valget i stedet for at møde op og stemme på valgdagen

Brevstemmeafgivning

Du kan brevstemme i perioden 28. maj - 16. juni 2015 på Borgerservice:
 
Rønne, Landemærket 26 
Mandag 10.00 – 16.00
Tirsdag  12.00 – 16.00
Torsdag 10.00 – 17.00
Fredag 10.00 – 13.00 
Bemærk, at vi den 5. juni lukker kl. 12 pga. Grundlovsdag.
 
Hasle, Toftelunden 1  
Tirsdag den 2. juni 09.00 – 12.00
 
Nexø, Kildestræde 20  
Onsdage 09.00 – 16.00
 
Aakirkeby, Skolevej (Aaker Skole) 
Tirsdag den 9. juni 09.00 – 12.00
 
Allinge, Sverigesvej 1 (biblioteket) 
Tirsdag den 16. juni 09.00 – 12.00

Herudover kan der i tidsrummet kl. 10.00 – 12.00 brevstemmes på Borgerservice i Nexø og Rønne, lørdag den 6. juni 2015 samt lørdag den 13. juni 2015.
 

Valgbussen

Valgbussen ruller igen og du har mulighed for at brevstemme i valgbussen. Husk at medbringe legitimation, f.eks. kørekort, pas eller sygesikringsbevis.
 
Bussen holder på følgende steder og tidspunkter i uge 23:
 
Tirsdag den 2. juni
Kl. 09.00 – 10.30 Tejn, P-pladsen ved midterbassinet på havnen
Kl. 11.30 – 13.00 Nylars, P-pladsen ved Nyvest-Centret
 
Onsdag den 3. juni
Kl. 10.00 – 10.45 Gudhjem, P-pladsen ved Dagli’Brugsen
Kl. 11.00 – 11.45 Gudhjem, Havnen
Kl. 12.30 – 14.00 Østerlars, P-pladsen ved Dagli’Brugsen
 
Torsdag den 4. juni
Kl. 10.00 – 12.00 Aarsdale, P-pladsen ved Høkeren
Kl. 13.00 – 15.00 Snogebæk, P-pladsen ved Dagli’Brugsen
 
Sidste frist for at afgive brevstemme er 16. juni 2015.

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan brevstemme i hjemmet.
Blanket med anmodning om at brevstemme i eget hjem fås ved henvendelse i Borgerservice.
Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice senest mandag 8. juni kl. 12.00.

Brevstemmeafgivning i boformer og boliger
Vælgere der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger kan brevstemme i boformen eller boligen:
  • Plejehjem og beskyttede boliger.
  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.
  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Almene plejeboliger hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale.
Vælgere der bor på andre boformer i midlertidige ophold kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem.
Vælgere der bor i øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Brevafstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse
Brevstemmeafgivningen starter 28. maj 2015.