Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Borgermøde: Aakirkeby får præsenteret helhedsplan

Borgermøde: Aakirkeby får præsenteret helhedsplan

26-04-2019

På fredag 3. maj kl. 18.30 er alle interesserede inviteret til borgermøde i Aakirkebyhallerne, hvor arkitekter vil fremlægge et forslag til en helhedsplan for områdets fornyelse.

På baggrund af input givet af borgere i Aakirkeby har arkitekter fra tegnestuen Tredje Natur udarbejdet en helhedsplan, som byen kan læne sig op ad i forbindelse med dens områdefornyelse. Arkitekterne Flemming Rafn Thomsen og Karolina Mieszczanek vil fremlægge tankerne bag planen og begrunde deres valg. Planens hovedgreb er at skabe sammenhængende rum og oplevelser, som blandt andet forbinder byens midte og naturområdet i retning mod NaturBornholm. Der er også blevet arbejdet med en øst-vest forbindelse omkring bymidten, som skaber en ny bymidte-identitet.

Mugen Adler, der er projektleder og landskabsarkitekt i kommunens planafdeling, ser frem til fredagens møde: 

"Det er nogle ret interessante ideer arkitekterne har, og jeg glæder jeg mig mest af alt til at se, hvordan forslagene bliver taget imod af forhåbentlig mange borgere fra området. Jeg vil i hvert fald stærkt opfordre alle til at afsætte tid i kalenderen til dette vigtige møde. Fordi vi har måttet lægge mødet både sidst på ugen og sidst på dagen, vil der blive serveret et let måltid."

Efter præsentationen af planen bliver der lagt op til en åben snak om tankerne bag den – og der bliver stillet ind på, hvad - og hvordan - der skal arbejdes videre med ideerne.

Tegnestuens hjemmeside tredjenatur.dk

Tid og sted: Fredag 3. maj kl. 18.30 I Aakirkebyhallerne.

Om Områdefornyelse
Områdefornyelse er en femårig helhedsorienteret byudviklingsindsats, som bliver administreret og drevet af kommunen. Det overordnede formål er, at understøtte en positiv udvikling i de lokale samfund, og sikre at det sker i samarbejde med byens borgere, erhvervsliv, foreninger og institutioner for at gøre byen mere attraktiv for bosætning og private investeringer. Områdefornyelsen finansieres i en ligelig fordeling mellem staten og kommunen. Der arbejdes desuden aktivt med fundraising og tiltrækning af investorer for at realisere visionerne i områdefornyelsen.

Yderligere information:
Mugen Adler, projektleder Områdefornyelse Aakirkeby Mobil: 20 89 19 90.