Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Afbrændingsforbud forlænges frem til 6. august

Afbrændingsforbud forlænges frem til 6. august

16-07-2018

 

Det fortsatte flotte, varme vejr gør, at Bornholms Brandvæsen fastholder afbrændingsforbuddet, som trådte i kraft 4. juni. Afbrændingsforbuddet forlænges foreløbig frem til 6. august. Forbuddet skal mindske risikoen for brande og indføres med udgangspunkt i gældende lov på området.


Afbrændingsforbuddet forlænges, så det gælder fra i dag 16. juli og foreløbig frem til mandag 16. juli. Risikoen for brande i såvel haver, marker og skove er forøget i takt med at tørken er taget til. Hvis forbuddet overtrædes, gives der bøde efter gældende lov.


Forbuddet udstedes efter reglerne i Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339/2014 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af

 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • affald fra skovbrug
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv
 • bål, herunder bålfade


Desuden gælder forbuddet

 • anvendelse af grill i naturen, i sommerhusområder og på offentlige steder
 • faste bålpladser ved eksempelvis shelterpladser må ikke benyttes
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder
 • Ingen brug af terrasse-varmere
 • Ingen brug af camping-blus, Trangia-brændere, sprittabletter

 • Brug af grill til madlavning i private haver tilhørende helårsbeboelse tillades, hvor grillen er placeret på et fast, ikke-brændbart underlag som for eksempel fliser, asfalt, beton og sten.
 • Brug af svejse og skæreapparater på virksomheders faste arbejdspladser


Pas på ved rygning
:
Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere og gæster om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske.


Rådene lyder: 
Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere.

Med mindre forholdene ændrer sig væsentligt, forventes der ikke at blive udsendt yderligere meddelelser før mandag 6. august

Link til DMIs tørkeindex
Link til  brk.dk/borger


Yderligere information kan indhentes hos beredskabsinspektør Henrik Madsen.


Mail: Henrik.Madsen@brk.dk. tlf. 56 92 21 06.