Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Arbejdet med kommunens budget for 2020 er i gang

Arbejdet med kommunens budget for 2020 er i gang

14-05-2019

Det tager tid, når der skal lægges budget for et minisamfund som Bornholms med ca. 40.000 borgere. Processen er derfor allerede skudt i gang, og emnet er på dagsordenen på Økonomi- Erhvervs- og Planudvalgets møde i morgen 15. maj.

I år er kommunen ekstra udfordret af ikke at vide, hvad der sker med statens udligning til kommunerne. Flere kommuner har sagsøgt staten for at have fejl i udligningssystemet, og i øjeblikket venter man på en afgørelse. I værste tilfælde ser Bornholms Regionskommune måske ind i et underskud på op imod hundrede millioner kroner, som skal dækkes ind i 2020. Men det vides altså endnu ikke.

Økonomi- Erhvervs- og Planudvalg skal derfor tage stilling til størrelsen på en spareramme, hvor der lige nu ser ud til at være brug for at reducere udgifterne med i alt 87,6 mio. kr. Det betyder, at kommunens forskellige centre skal udarbejde spareforslag inden for deres områder, som muligvis – muligvis ikke – bliver til noget. I juli måned melder Økonomi- og Indenrigsministeriet ud om skatter, tilskud og udligningsaftaler til de enkelte kommuner. Og først herefter begynder der at tegne sig et mere klart billede af Bornholms reelle økonomigrundlag for 2020.

Sådan bliver processen
Processen frem mod de endelige budgetforhandlinger og fastlæggelsen af et budget for år 2020 på Bornholm ser sådan ud:

15. maj 2019 - Økonomi- Erhvervs- og Planudvalg har lagt den spareramme fast, som der sigtes efter på nuværende tidspunkt.
Juni – de enkelte politiske udvalg vedtager deres budgetmål.
Midt juni – Aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om kommunernes økonomi 2020.
25. juni – Budgetmøde 1. Udvalgenes mål, forventninger og ønsker fremlægges i kommunalbestyrelsen.
25 juni - Dialogmøde mellem Hoved MED og kommunalbestyrelsen.
12. august – Budgetmøde 2 gennemgang af basisbudget i kommunalbestyrelsen og fastlæggelse af endelig spareramme.
13.-23. august – høringsperiode.
28. august  – Frist for partierne til at indsende budgetforslag.
2.-3. september - Budgetforhandlinger og formentlig indgåelse af budgetforlig.
Oktober – færdigbehandling af budget i Kommunalbestyrelsen.