Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder BRK lægger an til debat om at opnå C02-neutral strøm i 2025

BRK lægger an til debat om at opnå C02-neutral strøm i 2025

28-01-2019

Der er både fordele og ulemper, hvis Bornholm skal producere sin egen grønne strøm i 2025. Klima- og Bæredygtighedsudvalget lægger derfor nu op til debat med øens borgere frem til sommer, hvor politikerne skal træffe en beslutning.

På baggrund af et ønske fra Klima- og Bæredygtighedsudvalget lægger kommunen i de kommende måneder op til en debat og oplysningskampagne. Omdrejningspunktet er Bornholms mål om, at vi på øen i 2025 lokalt skal kunne producere vores egen grønne strøm svarende til vores forbrug. Den aktuelle situation er, at miljøeksperter i en rapport har vurderet, at Bornholms ønske om at blive selvforsynende med grøn strøm alene vil kunne indfries, hvis der opstilles nye vindmøller på land. Der har tidligere været skarpe holdninger og afstandtagen til flere vindmøller på øen, men hvordan ser vi på det i dag? Vil fordelene overstige ulemperne? Hvad er de reelle ulemper og fordele? Hvordan vil billedet se ud i praksis? Hvordan er de samfundsøkonomiske perspektiver?

Anne Thomas, Alternativet, formand for Klima og Bæredygtighedsudvalget siger:

"Vi håber virkelig, at øens borgere vil være med at undersøge tingene nærmere og sætte sig ind i de reelle, faktuelle fordele og ulemper. Hvis vi gør det sammen og bruger lejligheden til at tage den brede debat om klima, vindmøller, naboskab og prioriteringer, så kan vi politikere i sidste ende træffe velovervejede beslutninger. Det er en stor beslutning for vores ø, og derfor er en grundig oplysning og en nuanceret samfundsdebat sindssyg vigtig."

Konkret lægges der op til at følgende emner, skal afdækkes: Muligheder og gevinster ved vindmøller, klimamæssigt og samfundsøkonomisk. Gener ved vindmøller, hvad siger erfaringer og målinger? Fakta omkring valg af placeringsmuligheder i lokalplanerne, og evt. kompensationer til lokalområdet.


Næstformand i Klima- og Bæredygtighedsudvalget Carsten Scheibye, Venstre lægger vægt på, at debatten bliver så fakta-baseret som overhovedet muligt, han siger:

"Det er vigtigt, at vi får en god, bred og fakta-baseret debat, og vi har derfor bedt administrationen om at udarbejde et fyldigt informationsmateriale, der kan sendes ud i begyndelsen af marts måned og vil være bredt tilgængeligt. Der vil blive holdt debatter og informationsmøder, og desuden skal der gennemføres en omfattende spørgeskemaundersøgelse af et analyseinstitut, hvor bornholmernes viden og holdninger også kommer til udtryk".

Infomateriale vil blive tilgængeligt centrale steder på øen, og der vil blive lagt op til, at øens lokale medier er med til at skabe debat. Den 27. marts kan alle se frem til, at der bliver holdt et stort borgermøde. Senest i juni måned tager kommunalbestyrelsen stilling til, om kommunen skal skabe de planlægningsmæssige rammer for landvindmøller på Bornholm, så C02-målet kan indfries – eller, om målet om en lokal grøn el-produktion i 2025 skal ændres.