Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder BRKs retningslinjer under en valgkamp

BRKs retningslinjer under en valgkamp

08-11-2018

For at undgå at BRK, som offentlig arbejdsplads, og BRK-ansatte risikerer at blive en del af en politisk valgkamp - eller at kommunens neutralitet kan blive draget i tvivl, anviser BRKs direktion retningslinjer for BRK og BRKs ansattes ageren i forbindelse med en valgkamp.

Det betyder, at BRK fra tre måneder før et valg, lokalt, regionalt, nationalt eller ved EU-valg, eller fra det tidspunkt, hvor der udskrives valg skruer ned for åbenheden. Blandt andet vil BRK undlade at udtale  om sager og emner, der på nogen måde kan relatere sig til valget. BRK vil heller ikke tillade politikere eller medier at følge vores arbejde eller komme i praktik, ligesom vores institutioner heller ikke vil give adgang til at medvirke i valgrelaterede handlinger.

Normalt bestræber kommunen sig på at være tilgængelig og åbne over for politikere, borgere, medier og alle andre, der er interesserede i kommunens arbejde. Men når der indledes en politisk valgkamp, er det helt nødvendigt for BRK at være mere tilbageholdende. Det sker som sagt for at undgå, at BRK som offentlig arbejdsplads og BRK-ansatte risikerer at blive en del af valgkampen, hvor neutralitet og objektivitet kan blive draget i tvivl. Tilsigtet eller uforvarende. Vi håber på forståelse og respekt for disse dispositioner.

Medarbejderes ytringsfrihed
Der er samtidig vigtigt for os at understrege, at disse dispositioner på ingen måde skal opfattes som en begrænsning af, det faktum at offentligt ansatte til enhver tid er i deres fulde ret til at udtale sig om deres arbejde – så længe det fremgår tydeligt, at de taler på egne vegne. Det vil sige: 

• Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på myndighedens vegne.

• Man må ikke bryde sin tavshedspligt.

• Man må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde, f.eks. ved at fremsætte injurier.

• Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremsætte åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.

Der er mere at læse om offentligt ansattes ytringsfrihed på Justitsministeriets hjemmeside http://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/offentligt-ansattes-ytringsfrihed

Johannes Nilsson, konstitueret kommunaldirektør.