Billede af ungeindsats
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bedre samarbejde om unge bornholmeres fremtid

Bedre samarbejde om unge bornholmeres fremtid

11-02-2020

Et styrket samarbejde mellem de offentlige myndigheder i Bornholms Regionskommune skal give unge bornholmere med udfordringer en bedre vejledning og støtte, og dermed bane vejen for at den unge får en ungdomsuddannelse eller et job.

Nu skal et nyt initiativ, kaldet "Den sammenhængende ungeindsats", styrke samarbejdet mellem Bornholms Regionskommunes centre: Skole, Børn og Familie, Psykiatri og Handicap, Ungdommens uddannelsesvejledning og Jobcenteret. Det skal give de unge en bedre sagsbehandling som i sidste ende skal munde ud i, at den unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller kommer i job.

Unge med udfordringer skal opleve én samlet kommune, som - med den rette hånd i ryggen – støtter og hjælper dem videre mod uddannelse og job.

En overordnet uddannelsesplan, koordinering, ungeguide og fælles platform
Den vigtigste effekt af det styrkede samarbejde er en bedre og mere effektiv koordinering og samarbejde om den unge. Samarbejdet understøttes ved, at medarbejdere fra de forskellige områder i kommunen fremadrettet mødes og koordinerer en samlet indsats for den unge, og at den unge får tilknyttet en Ungeguide, som skal være bindeleddet til kommunen.

Den nye indsats betyder blandt andet også, at unge med behov allerede fra 8. klasse kan få hjælp fra en såkaldt ungeguide. Ungeguiden kan for eksempel følge den unge til møder, være tovholder på den unges sag eller hjælpe den unge med at finde ud af, hvor i kommunen der kan hentes den rigtige hjælp.

Som led i den nye indsats får den unge en overordnet uddannelsesplan, som gør det nemmere for den unge og medarbejderne i de forskellige centre at samarbejde.

Den nye uddannelsesplan sikrer, at der er et fortløbende fokus på uddannelse og job, samt at den hjælp som tilbydes er koordineret på tværs.

Den sammenhængende ungeindsats går nu "Live"
Der har længe været en sammenhængende ungeindsats for de mest udsatte unge i Bornholms Regionskommune, men nu er ambitionen at nå længere ud og komme tidligere på banen.

Derfor mødes ca. 150 fagpersoner fra skolerne og kommunens forskellige fagcentre til et stort kick-off arrangement på Campus Bornholm, i flexlokalet, Onsdag den 12. februar 2020 kl. 8 til 13.

Arrangementet er startskuddet til at den kommunale ungeindsats sættes i et højere gear, og gerne over tid skal sikre bedre overgange fra folkeskole til ungdomsuddannelserne og dermed mindske frafald og de nederlag dette medfører for den enkelte unge.