Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Borgere inviteres til at komme med input til en folkesundhedspolitik

Borgere inviteres til at komme med input til en folkesundhedspolitik

06-12-2018

Bornholm skal have en ny sundhedspolitik, der vedkommer alle borgere på øen. Derfor er der heller ikke bare tale om, at Bornholm skal have en sundhedspolitik, men en FOLKEsundhedspolitik.

Ønsket kommer fra politikerne, og håbet er, at kunne lancere en folkesundhedspolitik der kan forebygge sygdomme og fremme sundhed hos alle bornholmere - og dermed også skabe større social lighed i borgernes sundhed.  

Chef for kommunens Center for Sundhed, Trine Dorow siger:

"Det er godt set af politikerne. Trivsel og sundhed er et anliggende for os alle sammen og skal ses i et bredt perspektiv. Vi er nødt til at involvere alle, hvis det skal lykkedes os at vende den dårlige sundhedsprofil vi desværre har på Bornholm. Vores ønske er, at vi kan ende op med en folkesundhedspolitik, som afspejler bornholmerne og kommer ud og lever i virkeligheden og dagligdagen – den skal ikke ligge og samle støv i en skuffe i kommunen."

Kom til samtalesalon

For at involvere bornholmerne i tilblivelse af folkesundhedspolitikken inviterer Social- og Sundhedsudvalget og Center for Sundhed til en samtalesalon med temaet "Hvad er et godt liv for dig" i begyndelsen af det nye år. Ved mindre borde vil en vært invitere deltagerne til en samtale om sundhed og trivsel. Der vil blive serveret et let, gratis måltid mad ved arrangementet, som finder sted torsdag 17. januar kl. 16.30-19.30 i Aakirkebyhallerne. Alle er velkomne, men tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet. Også kommunalbestyrelsens medlemmer og repræsentanter fra en række relevante organisationer vil blive inviteret.   

Center for Sundhed håber på, at mange forskellige bornholmere vil deltage.

"Det er vigtigt for udvikling og forankring af den kommende folkesundhedspolitik, at vi får inddraget mange forskellige gruppers forståelse og syn på sundhed – det gælder såvel den borgere med et udsat helbred, børnefamilien som arbejdsgiveren," siger Trine Dorow.

Inputtet fra samtalesalonen vil blive taget med i den øvrige proces hen imod en endelig folkesundhedspolitik, som man forventer, at kommunalbestyrelsen vil beslutte inden sommerferien 2019.

sundhednydato.PNG 

Invitation til download