Afbrænding
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholm indfører afbrændingsforbud fra og med mandag den 4. juni

Bornholm indfører afbrændingsforbud fra og med mandag den 4. juni

31-05-2018

Den seneste tids meget varme vejr har gjort øens vegetation så tør, at Bornholms Brandvæsen nu er nødsaget til at indføre afbrændingsforbud. Forbuddet skal mindske risikoen for brande og indføres med udgangspunkt i gældende lov på området.

Bornholms Brandvæsen indfører fra og med mandag den 4. juni 2018 forbud mod afbrænding.

 Det sker, da der pt. er en væsentlig forhøjet risiko på øen for brande i såvel haver, på marker og i skove. På grund af den seneste tids mange dage med høj varme og ingen regn befinder Bornholm sig nu på det niveau i det såkaldte tørkeindex, hvor man er nødt til at indføre afbrændingsforbud. Forbuddet udstedes efter reglerne i Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339/2014 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

  • haveaffald
  • halm, halmstakke og lign. som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • affald fra skovbrug
  • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetør
  • vbål, herunder bålfade.Desuden gælder forbuddet:

  • anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag)
  • faste bålpladser ved  eksempelvis ved shelterpladser.
  • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælderPas også på ved rygning
Bornholms Brandvæsen beder også alle øens borgere om at udvise særlig opmærksomhed og forsigtig opførsel i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske. Rådene lyder:  Lad aske blive i den tillukkede grill. Kast kun cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort i egnede, ikke-brændbare beholdere.

Skulle der komme lidt regn i de kommende dage, vil risikoen for brand fortsat være høj og der kan derfor godt gå et stykke tid før afbrændingsforbuddet bliver ophævet. Brandvæsnet følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet så hurtigt det er muligt og forsvarligt.

Medmindre forholdene ændres væsentligt, forventes der ikke udsendt yderligere meddelelse før den 8. juni når vejrprognoser for 14 dages perioden frem mod Sankt Hans er tilgængelige.

Link til DMIs tørkeindex

Yderligere information kan indhentes hos

Beredskabsinspektør
Michael Grønbech-Dam.                    
Bornholms Brandvæsen
Tlf. 61 13 71 72
mail:  Michael.groenbech-dam@brk.dk.

 

Center for Natur, Miljø og Fritid