Skip Navigation LinksBRK Nyheder Bornholms Regionskommunes Frivillighedspris 2017

Bornholms Regionskommunes Frivillighedspris 2017

26-07-2017

Social- og Sundhedsudvalget ønsker i år, at sætte fokus på det store arbejde de frivillige sociale foreninger laver på Bornholm og uddeler derfor Bornholms Regionskommunes Frivillighedspris.

Frivillighedsprisen er en sammenlægning af de tidligere priser ”Ældreprisen” og ”Handicapprisen”. Med Frivillighedsprisen følger 20.000,00 kroner, hvoraf minimum 50 pct. skal gå til en anden forening efter modtagerens valg.

Prisen gives som en påskønnelse til personer, foreninger o. a., der udfører en særlig indsats for borgere på Bornholm.

Det kan f. eks. være en speciel indsats omkring:
• Oplevelser til forskellige borgergrupper ud over det sædvanlige
• Tiltag der skaber sammenhængskraft mellem borgere på Bornholm
• Integrationsfremmende tiltag
• Giver mulighed for alle borgere at deltage aktivt i det sociale og kulturelle liv

Alle dvs. foreninger, virksomheder og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen.
Social- og Sundhedsudvalget træffer på sit møde den 28. august 2017 beslutning om hvem, der modtager prisen. Overrækkelsen af prisen finder sted i forbindelse med afholdelsen af Frivillig Fredag den 29. september 2017 i Aakirkeby-Hallerne.

Forslag til kandidater til prisen sendes til:

Bornholms Regionskommune, Sekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne – eller via e-mail: Sekretariatet@brk.dk mærket ”Frivillighedspris” i emnefelt og skal være modtaget senest den 16. august 2017 kl. 12:00.