Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Brevstemme til Folketingsvalget 5. juni

Brevstemme til Folketingsvalget 5. juni

13-05-2019

Du kan brevstemme til det kommende Folketingsvalg i perioden: onsdag den 15. maj – lørdag den 1. juni 2019 på Borgerservice: 

Rønne, Landemærket 26
mandage kl. 10.00 – 16.00, tirsdage kl. 12.00 – 16.00
torsdage kl. 10.00 – 17.00, fredage kl. 10.00 – 13.00

Nexø, Kildestræde 20
onsdag, den 15., 22. og 29. maj kl. 09.00 – 15.00

Aakirkeby, Skolevej 7
tirsdag, den 28. maj kl. 09.00 – 12.00

Allinge, Strandvejen 14
tirsdag, den 21. maj kl. 09.00 – 12.00

Herudover kan der brevstemmes på Borgerservice i Rønne lørdag den 18. maj kl. 10.00 – 12.00 og lørdag, den 1. juni kl. 09.00 – 16.00 samt i Nexø lørdag, den 18. maj kl. 10.00 – 12.00. 

Sidste frist for at afgive brevstemme er lørdag, den 1. juni 2019.

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, kan brevstemme i hjemmet.

Blanket til ansøgning om at brevstemme i eget hjem fås ved henvendelse til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 - eller kan hentes af pårørende/venner hos Borgerservice.

Den udfyldte blanket skal afleveres eller sendes, så den er modtaget i Borgerservice senest fredag den 24. maj, kl. 18.00.

Brevstemmeafgivning i boformer og boliger

Vælgere, der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger, kan brevstemme i boformen eller boligen:

  • Plejehjem og beskyttede boliger.
  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.
  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Almene plejeboliger, hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale.

Vælgere, der bor på andre boformer i midlertidige ophold, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Vælgere, der bor i øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Brevstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse.

Brevstemmeafgivning kan starte onsdag, den 15. maj 2019.

Ændre afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed

Efter ansøgning fra en vælger kan regionskommunen tillade, at vælgeren afgiver stemme på valgdagen på et andet afstemningssted end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten i vælgerens bopælskommune. Ethvert forhold, som vedrører vælgerens handicap eller nedsatte førlighed, kan begrunde en ændring af afstemningssted.

Ændringen skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt, godkendes vælgerens ansøgning.

Ansøgningsskema til ændring af afstemningssted kan hentes på www.brk.dk eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet er onsdag den 29. maj kl. 12.00.

Vælgere, der har søgt om ændret afstemningssted, modtager skriftlig besked om, hvorvidt de skal skifte afstemningssted eller ej.

Valgkort

Senest fredag den 31. maj 2019 skal vælgerne have modtaget deres valgkort. Hvis valgkortene ikke er modtaget denne dag, eller valgkortene er udfyldt forkert, kan vælgeren kontakte Folkeregisteret, Landemærket 26, Rønne, tlf. 56 92 12 14 eller 56 92 12 23.

 

Valgkortene indeholder oplysninger om vælgerens navn og adresse, valgstedets adresse, dag og tid for valget.

Hvis vælgeren glemmer sit valgkort på valgdagen, kan der godt stemmes alligevel mod forevisning af legitimation.