Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Brevstemme til kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalgene

Brevstemme til kommunalbestyrelses- og regionsrådsvalgene

30-09-2021

Sådan kan du stemme via brev

Valg til Bornholms Kommunalbestyrelse og Regionsrådet 16. november 2021

Der kan brevstemmes i perioden 5. oktober – 12. november 2021 på Borgerservice i Rønne og Nexø:

Rønne, Landemærket 26 
Mandag10.00 – 16.00
Tirsdag12.00 – 16.00
Torsdag10.00 – 17.00
Fredag10.00 – 13.00

 

Fredag den 12. november er der åbent fra kl. 09.00 til kl. 16.00. På Borgerservice i Rønne findes en afstemningsboks med handicapfaciliteter såsom justerbart bord, lup og sort filtpen.

 

Nexø, Kildestræde 20 
Onsdage09.00 – 15.00

 

Herudover kan der brevstemmes på Borgerservice i Nexø og Rønne: 

  • Lørdag den 30. oktober 2021, kl. 10.00 – 12.00. 
  • Lørdag den 6. november 2021, kl. 10.00 – 12.00. 

Tidsbestilling på Borgerservice
Det er muligt at bestille tid til brevstemmeafgivning hos Borgerservice på www.brk.dk, på den måde bliver dit besøg kort og præcist. Det er også muligt at møde op i åbningstiden uden tidsbestilling. 

Mulighed for brevstemmeafgivning i eget hjem
Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på valgstedet, har mulighed for at brevstemme i hjemmet den 9. november 2021, hvis der er ansøgt herom. 

Fra tirsdag den 19. oktober 2021 kan der søges om at stemme fra eget hjem. Du søger om dette ved at ringe til Borgerservice på telefon 56 92 00 00 eller indgive en skriftlig ansøgning.
Du finder en ansøgningsblanket på www.brk.dk – eller du kan søge ved at kontakte Borgerservice.

Sidste frist for at søge om at stemme i eget hjem er torsdag den 4. november 2021 kl. 18.00. 

Brevstemmeafgivning i boformer og boliger
Vælgere der bor eller opholder sig i følgende boformer eller boliger kan også brevstemme i boformen eller boligen:

  • Plejehjem og beskyttede boliger.
  • Aflastningspladser. Personer med midlertidigt ophold.
  • Boligformer for kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold, eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
  • Almene plejeboliger hvor der er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med hørende personale. 

Vælgere der bor på andre boformer i midlertidige ophold, kan brevstemme efter reglerne om bestemmeafgivning i eget hjem. Brevstemmeafgivningen vil foregå den 9. november 2021, hvis der er ansøgt herom. 

Vælgere der bor i øvrige almene ældreboliger, der er omfattet af lov om almene boliger med videre - og øvrige ældreboliger, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, samt lette kollektivboliger, kan brevstemme efter reglerne om brevstemmeafgivning i eget hjem.

Brevafstemmeafgivning på sygehus og i kriminalforsorgens anstalter og arresthuse
Mulighed for brevstemmeafgivningen starter fra disse institutioner, tirsdag den 5. oktober 2021.

Mulighed for at ændre afstemningssted for vælgere med handicap eller nedsat førlighed
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, kan søge om at stemme på et andet afstemningssted, end det de er tildelt. 

Har vælgeren brug for hjælpemidler på valgstedet, kan man søge om at blive flyttet til Rønne afstemningssted. Her vil der være en stemmeboks som er indrettet med hjælpemidler, blandt andet: justerbart bord, lup og sort filtpen. 

Ændringen af valgsted skal være begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Er denne betingelse opfyldt bliver ansøgningen godkendt. 

Skema til at søge om at ændre afstemningssted kan hentes på www.brk.dk eller ved henvendelse til Borgerservice.

Sidste frist for at aflevere ansøgningsskemaet med ønske om ændret afstemningssted er; mandag den 8. november 2021 kl. 12.00
Vælgere, der har søgt om ændret afstemningssted, modtager skriftlig besked om hvorvidt de skal skifte afstemningssted eller ej. 

Hvis der er spørgsmål vedrørende brevstemmeafgivning, kan Borgerservice kontaktes på telefon: 56 92 00 00.