Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Budgetforlig for 2022 er indgået

Budgetforlig for 2022 er indgået

02-09-2021

​I dag sluttede kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger, da der var indgået en aftale mellem Socialdemokratiet og Venstre. Her under kan du se forligsteksten, og længere nede kan du gå videre og se hele aftalen ved at klikke på linket.

Budgetforlig for 2022 indgået af Socialdemokratiet og Venstre d. 2. september 2021

Budgetforligstekst

Socialdemokratiet og Venstre har indgået budgetforlig for 2022. Budgetforliget holder hånden under kernevelfærden, med respekt for en ansvarlig faglig og økonomisk drift af kommunen. Budgetforliget vil samtidig sikre den fortsatte udvikling af Bornholm og af kommunens bygninger.

Arbejdet med byudviklingen i Rønne og etableringen af et børnehus i Allinge fortsættes. Udgifterne forventes dog at falde senere.

Arbejdet med at udvide og forny boligmassen på Bornholm fortsættes, og arbejdet med at omdanne det tidligere DGI-stadion i Rønne til boliger igangsættes.

Fremtidens plejebehov er usikre. Derfor afsættes midler til at renovere plejehjemmet Toftegården i Hasle. Samtidig aflyses planerne om bygning af Plejecenter Bykær i Hasle.

Den grønne indsats fokuseres og intensiveres. Der sættes fokus på arbejdet med grøn mobilitet, finansieret af de resterende midler i den grønne tilskudspulje.

Forligsparterne afsætter midler til at støtte etableringen af et idrætscenter i Snogebæk på sigt.

Endelig er parterne enige om at reducere den automatiske overførselsadgang til 3%, for at sikre en mere retvisende likviditet over tid.

Rådhusbyggeriet finansieres i vid udstrækning af et kassetræk.

Se hele budgetforliget klik her

Budgettet skal endelig vedtages af Kommunalbestyrelsen den 14. oktober.