Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Corona: Botilbud får også besøgsrestriktioner

Corona: Botilbud får også besøgsrestriktioner

23-11-2020
Kommunens botilbud har i dag modtaget et påbud fra Social- og Indenrigsministeriet om at indføre besøgsrestriktioner. Det sker for at beskytte svage borgere mod Corona-smitte, da smittetrykket i øjeblikket er højt på Bornholm. Påbuddet kommer i kølvandet af, at kommunens plejecentre i fredags modtog lignende påbud.

Beboere og pårørende på de berørte institutioner er i øjeblikket ved at blive orienteret om de ændrede besøgsmuligheder. De vil blive orienteret direkte af det botilbud, hvor de er tilknyttet. Her kan de også søge råd og vejledning, såfremt de har spørgsmål.

Følgende botilbud er omfattet af restriktionerne:

  • Nexøhuset
  • Røbo
  • Stenbanen
  • Kommandanthøjen
  • Gartnerparken
  • Klintebo
  • Løvstikken

Det socialpsykiatriske område, som omfatter Vennepunktet, Socialpsykiatri Øst/Lindehuset og Socialpsykiatri Vest/Midtpunktet og Vestergade er ikke omfattet af besøgsrestriktionerne.

Disse områder fortsætter med deres aktiviteter og indsatser som hidtil under de allerede skærpede tiltag, der er taget for at forebygge smittespredning – hvilket vil sige holde afstand, anvende værnemidler, god håndhygiejne og afspritning, Ligeledes fastholdes de kommunale aktivitets- og samværstilbud på Røbo og Klintebo med tilsvarende skærpede tiltag.

Se orienteringen fra Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne

Se den lovmæssige bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet om restriktionerne