Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Corona: Nyt fra kommunen

Corona: Nyt fra kommunen

17-11-2020
​Set i lyset af de stigende smittetal med 49 tilfælde indenfor de sidste syv dage på Bornholm iværksætter vi som kommune nu en række tiltag med det formål at bidrage til at bremse hastigheden af smitten op. Smitten har fortsat ikke ramt tilbud til sårbare borgere, men er koncentreret omkring enkelte arbejdspladser samt børnefamilier, hvor vi har set egentlige udbrud på friskoler samt enkelte tilfælde på folkeskoler.
 
Der iværksættes nu systematisk test hver 2. uge af kommunale medarbejdere på sundheds-, ældre- og socialområdet frem for i dag hver 6. uge. Denne opfordring følger af anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og er iværksat straks i dag.
 
Skulle smittetallene fortsat stige, må næste indgreb fra Styrelsen for Patientsikkerheds side forventes at være besøgsrestriktioner på institutioner med sårbare borgere: plejecentre og tilbud til borgere med handicap etc. Det ønsker vi at undgå.
 
Der er nationalt åbnet op for indendørs besøgsmuligheder på plejecentre under bestemte forhold, og både på plejecentre og i vores tilbud til borgere med handicap etc. er vi meget tæt på at have mulighed for at kunne tilbyde besøg – også selvom der skulle komme besøgsrestriktioner i borgers egen bolig.
 
Situationen er alvorlig, og vi kan ikke indskærpe den generelle appel nok, om at følge de nationale anvisninger, tage situationen alvorligt og sørge for at begrænse interaktion mellem mennesker mest muligt med afstand, afspritning, mundbind og lignende.
 
Ud over ovenstående har vi i BRK i dag besluttet at gøre følgende:
  • Bad og omklædning i kommunale haller ophører, og de selvejende haller opfordres til at gøre lige så
  • Alle foreninger opfordres til at begrænse interaktionen mest muligt, herunder at overveje fx at sætte aktiviteter på pause i et par uger
  • Rengøringsniveauet i kommunale dagtilbud og på skoler øges til niveauet fra foråret
  • Ved besøg på plejecentre og andre tilbud med sårbare borgere indskærpes afspritning og anvendelse af værnemidler (fx masker), og antallet af personer på tilbuddene i øvrigt reduceres mest muligt
  • Besøgende på plejecentre og andre tilbud med sårbare borgere opfordres til kun at komme, hvis de ikke i tvivl, om hvorvidt de er raske
  • Folkeskolerne begrænser interaktionen mellem elever mest muligt under hensyntagen til de nationale bekendtgørelser om at opretholde undervisningen
  • Friskolerne opfordres til ligeledes at begrænse interaktion blandt eleverne mest muligt
  • Alle - særligt administrativt ansatte - i kommunen skal begrænse fysisk mødeaktivitet og fysisk tilstedeværelse på arbejdspladsen til det absolut nødvendige
 
Tiltagene gælder ind til andet besluttes og meldes ud.