Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Egmont Fonden går med i ambitiøst, fireårigt udviklingsprogram for øens små børn

Egmont Fonden går med i ambitiøst, fireårigt udviklingsprogram for øens små børn

16-12-2019

​Et længe ventet ønske om at kunne gøre en ekstra indsats for de små børn på Bornholm er nu inden for rækkevidde. Egmont Fonden har netop besluttet at medfinansiere en banebrydende, fireårig indsats til ialt 25 mio. kr., som skal skabe bedre småbørnsliv på Bornholm.

Der er tale om en videreførelse af indsatsen "De Små Børns Bornholm", som kommunen sidste år indledte med et forprojekt. "De Små Børns Bornholm" bliver dermed som ønsket en længerevarende indsats, som skal give alle Bornholms små børn lige muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Kommunen og Egmont Fonden investerer samlet 25 millioner kroner i programmet, der kan blive model for andre kommuner.

Baggrunden for at lægge indsatsen på Bornholm er, at børn på Bornholm vokser hyppigere op med en sårbar familiebaggrund sammenlignet med børn i Danmark som helhed. Bornholms børn har derfor en øget risiko for at komme dårligt fra start i livet.

Det skal udviklingsprogrammet "De Små Børns Bornholm" forsøge at gøre op med. Med indsatsen ønsker kommunen og Egmont Fonden at bidrage til Småbørnsløftets mål om, at de første 1000 dage af alle børns liv er præget af tryghed og stimulering, så de lige fra fødslen trives og får alsidige muligheder for at lære og udvikle sig.

Bornholms Regionskommune er én af i alt 19 kommuner, der har tilsluttet sig Småbørnsløftet, som Egmont Fonden er medinitiativtager til.

Bornholm går forrest med borgmesteren i spidsen
Med "De Små Børns Bornholm" går Bornholms Regionskommune nu forrest i forsøget på at gentænke, videreudvikle og styrke kommunens og civilsamfundets evne til at løfte ikke alene øens sårbare familier men alle småbørnsfamilier.

For borgmester Winni Grosbøll har det i flere år været en mærkesag at forbedre mulighederne for alle små børn på Bornholm. Winni Grosbøll siger: 

"Med De Små Børns Bornholm lægger vi op til en ambitiøs indsats med at understøtte det gode, trygge og stimulerende børneliv med særlig fokus på de første 1000 dage, som er afgørende for børns videre muligheder for at trives, lære og udvikle sig. Det langsigtede mål er, at børnene vil klare sig bedre i skolen, og i livet. Jeg er meget stolt og utrolig glad over, at programmet nu bliver en realitet. jeg har store forhåbninger til de kommende års indsats."

I forprojektet har et bredt udsnit af øens småbørnsfamilier, ledere og medarbejdere på tværs af kommunale fagligheder, lærer- og pædagogstuderende og civilsamfundsaktører bidraget til udviklingen af programindsatsen. Egmont Fonden, der har finansieret forprojektet, har store forventninger til "De Små Børns Bornholm", fortæller direktør Henriette Christiansen:

"Egmont Fonden er én af initiativtagerne til Småbørnsløftet og glæder sig derfor over at kunne støtte den ambitiøse og nyskabende storskalaindsats kaldet "De Små Børns Bornholm", som skal skabe forbedringer for alle børn på Bornholm. Det er ikke tilfældigt, at vi støtter på Bornholm. Her er der et meget stort støttebehov blandt de små børn og samtidig politisk opbakning til dette store forandringsprojekt. Hvis indsatsen virker for de bornholmske børn, er det desuden vigtigt for os, at den spredes til andre dele af landet, så den kan komme alle små børn til gavn."

Opbakning fra Kommunernes Landsforening
Målet er, at erfaringerne fra Bornholms Regionskommune kan spredes til andre kommuner, og  Kommunernes Landsforening hilser programmet velkommen, fortæller Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL´s Børne- og Undervisningsudvalg. Han siger:

"Det er vigtigt, at vi i kommunerne giver alle børn den bedst mulige start på livet. Det, ved vi, har stor betydning både på den korte og den lange bane. I vores dagtilbud har vi et særligt ansvar for, at de børn, der kommer fra en sårbar familiebaggrund, får gode muligheder for læring, trivsel og udvikling. Derfor ser vi også i KL frem til at følge projektet og erfaringerne fra Bornholm, som jeg håber kan give inspiration til andre kommuner, der står med lignende udfordringer."

50-50 finansiering
Egmont Fonden bidrager med halvdelen af projektets økonomi, som i alt løber op i 25 mio. kr. Bornholms Regionskommune finansierer selv den anden halvdel. De små børns Bornholm er forankret i Center for Børn og Familie i Bornholms Regionskommune og gennemføres i samarbejde med Socialt Udviklingscenter SUS. I korte træk vil projektet koncentrere sig om fire indsatsområder:
  • Tidlig indsats og opsporing
  • Udvikling af dagtilbudsområdet
  • Kobling af almen- og myndighedsområdet
  • Netværksskabelse og civilsamfund

De Små Børns Bornholm

Link til forprojektet for De Små Børns hjemmeside

Baggrundspapir om udviklingsprogrammet De Små Børns Bornholm.

Link til Småbørnsalliancen og Småbørnsløftet som 19 kommuner, 90 fagpersoner, syv fonde og 58 organisationerer gået sammen om.