Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Følgegruppen for ældreanalysen: "Vi er på rette vej"

Følgegruppen for ældreanalysen: "Vi er på rette vej"

20-12-2019

I slutningen af december mødtes den følgegruppe, som er med til at sikre, at det er de rette tiltag, der bliver taget til at ændre og forbedre kommunens ældreområde. Der var enighed hele vejen rundt om, at man i Center for Ældre er på rette vej.

Siden sommeren 2018 har der været gjort en ekstra indsats for at forbedre trivslen og arbejdsglæden på ældreområdet ligesom at oplevelsen hos de borgere, der modtager hjælp fra kommunen skulle forbedres. Her sidst i december mødtes følgegruppen for udviklingsprocessen for at gøre status. Her var konklusionen fra alle sider af bordet den, at man i Center for Ældre er på rette vej.

Det man især forholdt sig til på følgegruppens møde var den større organisationsforandring, der er foretaget hos kommunens hjemmepleje siden sommeren. En ændring der er blevet til på baggrund af flere undersøgelser og analyser. I det nye set up er medarbejderne blevet inddelt i mindre teams, hvor der er færre medarbejdere til hver leder. Det geografiske område, som det enkelte team kører i, er ligeledes blevet mindre. Ambitionen er, at minimere antallet af medarbejdere der kommer i borgernes hjem, og målet er, at borgere der modtager hjælp, skal have én primær kontaktperson, og at de også skal vide, hvem der kommer, når den primære kontaktperson holder fri.

Ændringerne mødte i sommer opstartsvanskeligheder og dele af hjemmeplejen kæmpede med et større sygefravær, hvilket resulterede i et stort pres på de raske medarbejdere og et højt vikarforbrug. I dag går det bedre med et generelt lavere forbrug af vikarer og et sygefravær, der er på vej ned. Nogle teams er nået langt efter omlægningen, imens andre stadig har et stykke vej.

Borgmester Winni Grosbøll, der er formand for følgegruppen, siger:

"Med de nyeste rapporter vi får fra området, er jeg fortrøstningsfuld. Udviklingen skrider fremad, og jeg har fuld forståelse for at det tid at indføre en ny organisering, nye arbejdsgange og at justere en struktur og kultur. Jer er også meget glad for, at vi i følgegruppen deler den opfattelse på tværs af tillidsfolk, ældreråd og fagpersonale."

For at kunne arbejde på den nye måde som hjemmeplejen er i gang med, er det en vigtig forudsætning, at der er det nødvendige antal faste medarbejdere. Her har Bornholm, ligesom resten af landet, en udfordring i forhold til at kunne rekruttere. Denne udfordring er kun blevet større af at uddannelsessystemet er blevet ændret, så der ikke er kommet nyuddannede SOSU-uddannede i halvandet år.

Næste gang følgegruppen mødes bliver i april 2020.

Følgegruppens medlemmer

Formand: Borgmester, Winni Grosbøll
Næstformand: Bjarne Hartung Kirkegaard
Koncerndirektør: Trine Dorow
Ældrechef og formand, CenterMED, Center for Ældre, BRK: Birgit Mortensen
Næstformand, CenterMED, Center for Ældre, BRK: Hanne Jørgensen
Arbejdsmiljørepræsentant, CenterMED, Center for ældre: Sussi Birkebæk Lau
Formand i AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Helle Kofod Hansen
Næstformand, AfdelingsMED, Plejeboligområdet: Lone Christoffersen
Arbejdsmiljørepræsentant, AfdelingsMED, Plejeboligområde: Laila Regnarson
Formand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Charlotte Lind
Næsteformand, AfdelingsMED, Hjemmeplejen: Synnøve Kofoed
Arbejdsmiljørepræsentant, Hjemmeplejen: Kim Bent Hansen
Arbejdsmiljørepræsentant, Center Ældre: Sussie Birkebæk Lau
Kommunikationskonsulent, Center for Erhverv, Byg og Sekretariat: Gitte Bisse Bertelsen
Næstformand, Center MED, Center for Sundhed: Connie Mogensen
FOA repræsentant: Dorthe Pedersen, Rikke Tolstrup (suppleant)
Faglig konsulent, Dansk Sygeplejeråd, Kreds hovedstaden: Lene Skjelmose
Formand, Bornholms Ældreråd: Erik A. Larsen
Formand, Faglige Seniorer, FOA seniorklub: Ingrid Haagensen (suppleant)
Formand, Ældre Politisk Udvalg, Ældre Sagen: Steen Sejfret Larsen (suppleant)