penge
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Høring budget 2018 2. runde

Høring budget 2018 2. runde

11-09-2017

I henhold til budgetvejledningen for 2018 sendes nye og ændrede forslag fra Kommunal-bestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2018 i høring hos de høringsberettigende parter.

Materialet kan findes på kommunens hjemmeside. Materialet består af beskrivelser af de nye og ændrede forslag samt en oversigt over alle forligsemner, hvor ændrede og nye forslag er markeret. Ændringer kan fx bestå i ændrede beløb, ændret periode og/eller ændret tekst.

De høringsberettigede parter er HovedMED-udvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Idrættens Videns- og Kompetenceråd, Folkeoplysningsudvalget samt kommunens centre.

Sidste frist for at indsende høringssvar er den 22. september 2017 kl. 12.00. Høringssvar indsendes pr. mail til Økonomi og Personale på oep-budget@brk.dk.

Høringssvarene indgår i materialet til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet.