pensionist
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Information til alle pensionister

Information til alle pensionister

03-01-2018

Pensionsberegning

Den 1. januar hvert år beregner Udbetaling Danmark din pension ud fra din forskudsopgørelse fra SKAT. Det er derfor vigtigt, at din forskudsopgørelse er rigtig. Du kan rette din forskudsopgørelse på skat.dk

Helbredstillæg og helbredskort

Kommunen sender nyt helbredskort til de pensionister, der er berettiget, som har haft helbredskort i 2017. Du modtager som hovedregel dit helbredskort i din digitale postkasse og skal selv printe det ud. Hvis du er fritaget for digital post, skal du vente på at modtage helbredskortet pr. brev.

Hvis du ikke tidligere har haft helbredskort, kan du søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller du modtager førtidspension efter de gamle regler. Du skal søge via borger.dk.

Du skal huske altid at medbringe dit helbredskort, hvis du ønsker at få tilskud til behandling.

Almindeligt helbredstillæg

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg

Med udvidet helbredstillæg kan du få tilskud til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven.
Husk at du altid skal søge inden du får udført behandlingen. De fleste leverandører har mulighed for at hjælpe dig med at søge hos kommunen.

Ældrecheck

Din personlige tillægsprocent og likvide formue pr. 1. januar er afgørende for om og hvor meget, du kan få i ældrecheck for det kommende år.

Spørgsmål

Du kan finde yderligere oplysninger og skal ansøge på borger.dk
Henvendelser omkring helbredskort, ældrecheck og pension bedes rettet til Udbetaling Danmark tlf. nr. 70 12 80 61.