Billede af Landemærket 26
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Information til borgere og virksomheder vedr. lukning af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering – incl. Jobcenter Bornholm

Information til borgere og virksomheder vedr. lukning af Center for Job, Uddannelse og Rekruttering – incl. Jobcenter Bornholm

20-03-2020

​Statsministeren har den 11. marts 2020 meddelt, at alle offentligt ansatte i størst muligt omfang skal arbejde hjemmefra.

Dette omfatter også Center for Job, Uddannelse og Rekruttering i Bornholms Regionskommune, som derfor holder lukket midlertidigt for personligt fremmøde frem til den 30. marts 2020.

Nedenfor kan du finde relevant information om perioden frem til 30. marts. Vi vil løbende opdatere materialet, såfremt situationen udvikler sig yderligere. Hold dig opdateret her!

Medarbejdere i centeret, herunder medarbejdere i jobcentret, borgerservice og ydelse samt Ungeporten kan træffes på hverdage fra kl. 09.30 - 11.30 på

telefon 7025 1010

Eller på mail: sikkerpost@brk.dk med 'Att. CJUR' i emnelinjen

Derudover kan centrets medarbejdere træffes på deres direkte telefonnumre og på mail i den helt sædvanlige arbejdstid/åbningstid.


Ledige og sygemeldte vil fortsat modtage deres ydelse og skal ikke foretage sig yderligere og vil i langt de fleste tilfælde blive kontaktet af deres sagsbehandler på mail eller telefon i den kommende periode.

Borgere, der bliver ledige 

Dagpengeberettigede medlemmer af en a-kasse

Hvis du er medlem af en a-kasse og berettiget til dagpenge, skal du melde dig ledig på www.jobnet.dk samt følge din a-kasses vejledning for nyledige på deres hjemmeside.  

Ansøgere om kontanthjælp og uddannelseshjælp

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk og derudover skal du ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp på www.borger.dk.

Du vil som udgangspunkt være berettiget til ydelse fra ansøgningstidspunktet. 

Det er også muligt at kontakte kommunen telefonisk på nr. 7025 1010 eller ved et fysisk brev i kommunens postkasse.

Når du har sendt din ansøgning vil jobcentret behandle denne og evt. kontakte dig telefonisk for en samtale om hvilke rettidigheder og pligter du har i den kommende periode.

Ansøgere om Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk og derudover skal du ansøge om Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse på www.borger.dk.

Du vil som udgangspunkt være berettiget til ydelse fra ansøgningstidspunktet. 

Har du spørgsmål eller behov for hjælp til din ansøgning om ydelse kan du kontakte sagsbehandlerne i Integration, sende en mail til integration@brk.dk eller ved at kontakte kommunen telefonisk på nr. 7025 1010.

Når du har sendt din ansøgning vil jobcentret behandle denne og evt. kontakte dig telefonisk for en samtale om hvilke rettidigheder og pligter du har i den kommende periode.

Forsikrede ledige

Du skal melde dig ledig på www.jobnet.dk 

Du skal ikke møde til personlig jobsamtale eller øvrige samtaler i Jobcentret.
Umiddelbart efter din tilmelding på www.jobnet.dk, vil du blive kontaktet, af en medarbejder i jobcenteret. Medarbejderen vil orientere dig om hvordan, du skal forholde dig i den kommende periode.

Borgere i kontaktforløb

Borgere i kontaktforløb og modtager af offentlig ydelse, kan i denne periode blive kontaktet telefonisk af deres sagsbehandlere i forbindelse med den almindelige opfølgning og tilrettelæggelse af den fremtidige indsats. Ved tvivl eller spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte din sagsbehandler via Jobnet, sikker-mail eller telefonisk.

Borgere, der er indkaldt eller har selvbooket en aftale med jobcentret

Du skal ikke møde til personlig jobsamtale eller øvrige samtaler i jobcentret i denne periode. Til gengæld kan du regne med at blive kontakte af din sagsbehandler pr. telefon i denne periode.

 

Borgere, der er i tilbud

Alle typer tilbud (kurser, workshops, ordinær undervisning, projekter mv.), sættes som udgangspunkt i bero med virkning fra fredag morgen den 13. marts. Du vil blive registreret med et lovligt fravær.

Din sagsbehandler vil kontakte dig telefonisk for at aftale det videre forløb efter nedlukningsperioden.

Borgere, der er i virksomhedsrettede tilbud, såsom virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedsrettede forløb vil som hovedregel også blive sat i bero eller annulleret. Er du allerede i et virksomhedsrettet forløb, er du blevet eller vil du blive kontaktet af din sagsbehandler eller jobkonsulent, og der vil blive lavet en specifik aftale i hver enkelt sag. Såfremt du er i tvivl om hvorvidt du skal møde ind på virksomheden, skal du kontakte din sagsbehandler direkte.

Sygedagpengemodtagere

Du vil som modtager af sygedagpengemodtagere få forlænget din sygedagpengeperiode med tre måneder, hvis du når revurderingstidspunktet i perioden fra 9. marts til 9. juni, og hvis du ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter de normale forlængelsesregler.

Rehabiliteringsteammøder

Er i ovenstående periode suspenderet, og der vil ikke blive afholdt møder i den periode. Hvis du havde en tid i denne periode, vil du blive kontaktet af din sagsbehandler.

Klager

Borgere kan henvende sig til Jobcentret på sikkerpost@brk.dk med mærket ''Att: CJUR'' i emnelinjen og afgive en klage. De normale frister, fx klagefrister, suspenderes dog i perioden.

Spørgsmål mv.

Har du et budskab eller et spørgsmål til centrets område (Jobcenter, Borgercenter & Ydelse eller Ungeporten), mens vi holder lukket, beder vi dig skrive til sikkerpost@brk.dk med mærket ''Att: CJUR'' i emnelinjen. Vi vil besvare din henvendelse hurtigst muligt.

Særligt til virksomhederne

Kontakt til virksomhedsservice

Du er meget velkommen til at kontakte os enten via mail virksomhedsservice@bkr.dk eller
telefon 5692 9999.

Åbningstiden er mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8 til 13.

Vejledning og rådgivning omkring fastholdelse af medarbejdere.

Ønsker du vejledning og rådgivning om mulighederne for at fastholde dine medarbejdere i ansættelse, så kontakt os endelig enten via mail: virksomhedsservice@brk.dk eller pr. telefon 5692 9999

3. partsaftale

Her kan du finde information og løbende holde dig orienteret om aftalen; https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Arbejdsfordeling;

Du kan læse om mulighederne for arbejdsfordeling her: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/

Aftale om arbejdsfordeling

Hvis I har indgået en aftale om arbejdsfordeling, skal du sende aftalen via sikkerpost@brk.dk
og angive CJUR i emnefeltet. Blanketterne til aftalen finder du her; https://info.jobnet.dk/blanketter

Rekruttering af arbejdskraft
Har du brug for arbejdskraft? Vi hjælper dig gerne med at få dine stillingsopslag på www.jobnet.dk og med at finde kvalificeret arbejdskraft.

Udbetaling og anmodning om tilskud
Vi behandler alle elektroniske anmodninger om tilskud og refusion fra virksomhederne så hurtigt som muligt. Herunder sygedagpengerefusion, løntilskud mv.
Du indsender anmodningerne elektronisk som du plejer.

Praktik og løntilskud
Virksomhedspraktikforløb sættes som udgangspunkt i bero frem til den 30. marts. Løntilskudsansættelser, fx på virksomheder, hvor produktionen/driften opretholdes, kan videreføres og evt. forlænges efter gældende regler, hvis borger og virksomhed er enige herom.

Fastholdelsesservice:

Det vil i denne periode stadig være muligt at komme i kontakt med vores fastholdelseskonsulenter, på samme måde som vi også stadig vil tage kontakt til virksomhederne – dog vil alt foregå elektronisk eller telefonisk.

Ny sygedagpenge lov giver ret til refusion for visse typer af fravær pga. COVID-19.

Det gælder både for arbejdsgiver og selvstændige erhvervsdrivende.

Med den nye lov får arbejdsgivere en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af COVID-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af COVID-19. Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. COVID-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

Der er tale om midlertidige regler, som gælder fra den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021