Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Invitation: Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

Invitation: Valg til Folkeoplysningsudvalget 2022-2025

11-02-2022

Bornholms Regionskommune inviterer foreningsrepræsentanter til valg af medlemmer og tilforordnede til Folkeoplysningsudvalget.


Tid og sted:

Valgmødet afholdes mandag d. 7. marts kl. 19.00 i mødelokalerne på Ullasvej 23 i Rønne.

Der indbydes repræsentanter for samtlige godkendte foreninger som har modtaget tilskud eller fået anvist offentlige lokaler til enten voksenundervisning eller foreningsvirksomhed.

Alle foreninger får tilsendt brev herom.


Valg af medlemmer

Der skal vælges 9 medlemmer i alt:

2 medlemmer fra foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning

3 medlemmer fra idrætsforeninger

3 medlemmer fra øvrige foreninger (ikke-idræt), heraf kan 1 medlem vælges fra selvorganiserede grupper

1 medlem fra de lokale handicapforeninger. Ved en forening for handicappede forstås en forening, der hovedsagelig tilbyder folkeoplysende virksomhed til handicappede.

For hvert medlem vælges én eller i prioriteret rækkefølge flere stedfortrædere.

Der er ikke krav om, at de personer, der opstilles til Folkeoplysningsudvalget

  • er medlem af foreningen
  • er over 18 år
  • har bopæl i kommunen

Personer, der har bopæl i kommunen, har pligt til at modtage valg (borgerligt ombud).

 

Valghandling

Kandidaterne opstilles på valgmødet.

Opstilles der for hvert område flere kandidater end der skal vælges, foretages der skriftlig afstemning.

Ved afstemningen tillægges de fremmødte repræsentanter stemmeret, dog max. én stemme pr. forening. Afstemningsresultatet sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

 

Valg af tilforordnede

Valg af tilforordnede afholdes umiddelbart efter valg af medlemmer. Valg af 1 tilforordnet for ledere, lærer og personale for voksenundervisning afholdes umiddelbart efter valg af medlemmer. Derudover vælges mindst 1 og højest 2 stedfortrædere.

Ved afstemningen tillægges de fremmødte repræsentanter stemmeret, dog maks. én stemme pr. forening.

 

For begge valg gælder, at valgperioden er 1. marts 2022 - 31. december 2025, dog indtil udgangen af den måned, hvori nyvalg til Folkeoplysningsudvalget har fundet sted.