Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Invitation til nyt borgermøde om Rønnes byudvikling

Invitation til nyt borgermøde om Rønnes byudvikling

07-04-2021

Det glæder Bornholms Regionskommune at kunne indbyde til det andet af tre offentlige borgermøder om udviklingsprojekterne for Rønne. Mødet er åbent for alle og holdes online på grund af Corona.

Formålet med mødet, som holdes LØRDAG 17. APRIL kl. 14.00-16.00, er dels at give en status på arbejdet med Kulturhus i Dams Gård, fredeliggørelse af Store Torv samt udvikling af den rekreative havn på Nørrekås - og dels at give alle deltagere mulighed for at komme med bemærkninger og spørgsmål til regionskommunen og projektets rådgivere. Da mødet holdes online kan der stilles spørgsmål og kommes med bemærkninger i en chat-funktion, som vil blive præsenteret på mødet. 

Om Rønnes udviklingsplan
På baggrund af udviklingsplanen for Rønne fra 2019, blev der i november 2020 sat gang i et arbejde, som skal videreudvikle tankerne omkring etableringen af et kulturhus i Dams Gård, en fredeliggørelse af Store Torv samt styrke den rekreative havn ved Nørrekås. Arbejdet bliver finansieret af Bornholms Regionskommune og Realdania. Lokale og Anlægsfonden yder faglig sparring i processen.

Forarbejdet løber frem til oktober 2021, og det bliver faciliteret af regionskommunen. Til processen er desuden tilknyttet rådgivningsvirksomhederne Urland, BoFrost Architects, Arkland og Natour. Arbejdet skal resultere i vedtagelsen af; en strategisk helhedsplan for Nørrekås, et arkitektkonkurrenceprogram for et kulturhus i Dams Gård, og endelig en trafik- og parkeringsstrategi for det centrale Rønne.

Projektledelsen og rådgiverholdet har sammen med en lang række aktører i byen nu udviklet de første bud på, hvordan kulturhuset kan tænkes, samt hvilke trafik- og parkeringsløsninger, der kan understøtte en mere levende bymidte. Samtidig har der været en grundig dialog med foreningslivet på Nørrekås, og de mange idéer og bemærkninger herfra er klar til at blive indarbejdet i den strategiske helhedsplan for den rekreative havn.

Sådan deltager du
Alle kan deltage i mødet som holdes 17. april kl. 14.00-16.00 Man skriver blot en mail og tilmelder sig hos projektleder Ditte Marquard Jessen på dmj@urland.dk. Ditte sender efterfølgende link til mødet. 

Skulle der være spørgsmål eller bemærkninger til mødet eller projektet, kan der rettes henvendelse til projektleder Anne Sofie Von der Pahlen på tlf. 56 92 14 11 eller på Sofie.Pahlen@brk.dk eller til projektleder Ditte Marquard Jessen på tlf. 93 85 89 23 eller på dmj@urland.dk.

På gensyn den 17. april.

Med venlig hilsen,

Bornholms Regionskommune og rådgiverholdet.