Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder JUFU - Unik mulighed for at få alle med i jobfest

JUFU - Unik mulighed for at få alle med i jobfest

06-09-2018

Det er med glæde og tilfredshed, at Job-, Uddannelses- og Fritidsudvalget (JUFU) på deres seneste møde kunne konstatere, at Bornholm er nået endnu nogle positive skridt højere op ad Dansk Industris popularitetsstige.

Sidste år tog Bornholm et stort spring fremad med 21 pladser i Dansk Industris landsdækkende måling af det lokale erhvervsklima i Danmark. BRK fastholder sin fremgang og springer endnu fire pladser frem i år.

Stor fremgang i DIs måling i kategorien "Arbejdskraft"

I Dansk Industris offentliggjorte måling for 2018 scorer Bornholm højest i kategorien "Arbejdskraft", der ser på kommunens samlede indsats for at opfylde virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. 

"JUFU kan kun være tilfredse med udviklingen, hvor en målrettet og stadig mere strømlinet indsats fra mange sider i BRK - og fra alle gruppers side i Jobcenteret - tydeligvis bærer frugt i det tætte samarbejde med de bornholmske virksomheder," lyder det fra udvalgets medlemmer, som uddyber:

"Den stadig nærmere kontakt imellem job-, virksomheds- og integrationskonsulenterne i Jobcenteret og øens erhvervsliv har udviklet sig rigtig positivt de seneste par år. Arbejdet med at matche job hos øens erhvervsliv med ledigmeldte borgere, med forskellige særlige udfordringer og nye medborgere, er inde i en positiv og opadgående gænge. JUFU vil give øens åbne og parate erhvervsliv og de ansatte i Center for Job, Uddannelse og Rekruttering et stort skulderklap for godt udført samarbejde og et ønske om, at fortsætte de gode takter. Uanset politisk ståsted blandt udvalgets medlemmer bifalder vi alle den udvikling, hvor kommunen på en professionel og positiv måde er med til at rekruttere den arbejdskraft, som øens erhverv behøver."