rundkørsel - illustration til nyhed
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunalbestyrelsen holder budgetseminar om kommunens budget for 2023

Kommunalbestyrelsen holder budgetseminar om kommunens budget for 2023

22-06-2022

KL og regeringen har i juni forhandlet en aftale om kommunernes budgetter for det kommende år. Med resultatet af forhandlingerne (økonomiaftalen) er endnu en brik i budgetlægningen på plads.

En række faktorer spiller ind, når budgettet for det kommende år skal lægges, fx befolkningsudviklingen – hvor mange vi bliver og i hvilke aldersgrupper samt indtægtssiden. De stigende priser og lønudviklingen får også betydning for kommunernes budget.  

Den 22. juni samles kommunalbestyrelsen til det første budgetseminar om kommunens budget for 2023. 
I august mødes kommunalbestyrelsen til det andet budgetseminar og 1.-2. september finder budgetforhandlingerne sted. 

Behov for at spare
Med udgangspunkt i kommunens udvikling i udgifter og indtægter er der også i 2023 et behov for at finde besparelser for at opnå balance i budgettet. Økonomi- og Klimaudvalget besluttede i marts, at der samlet skulle udarbejdes forslag til besparelser for i alt 47 mio. kr. i 2023 stigende til 67 mio. kr. i 2024. Størrelsen af sparekravet til det endelige budget afventer dels Indenrigsministeriets udmelding om tilskud og skatter, dels også hvilke opprioriteringer, der ønskes medtaget i budget 2023 samt størrelsen af særtilskud. 

Forslag til besparelser og udvidelser og anlæg fra fagudvalgene
Fagudvalgene har i starten af juni besluttet hvilke spareforslag, der skal sendes videre i budgetprocessen.

På budgetseminar 1 den 22. juni præsenteres den samlede kommunalbestyrelse for forslagene. Til budgetforhandlingerne den 1.-2. september besluttes det, hvilke besparelser, der skal medtages i budgettet for 2023.

Også udvidelsesforslag og anlægsforslag er sendt videre fra fagudvalgene og vil ligeledes indgå i materialet til budgetforhandlingerne sammen med de indkomne høringssvar.

Høring og dialog
Efter kommunalbestyrelsens budgetseminar 1 sendes de enkelte forslag til budgettet for 2023 i høring hos eksterne parter og til kommentering i kommunens MED-system. 

Sådan ser budgetprocessen ud herfra
22. juni Kommunalbestyrelsen budgetseminar 1
24. juni Høringsperiode starter
18. august Kommunalbestyrelsens budgetseminar 2
1.-2. september Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger

Vil du vide mere
Vil du læse mere om kommunens økonomi kan du finde regnskaber og budgetter på hjemmesiden