Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen er klar til at hjælpe ukrainske flygtninge

Kommunen er klar til at hjælpe ukrainske flygtninge

03-03-2022

Bornholms Regionskommune er i fuld gang med at undersøge, hvordan kommunen kan hjælpe flygtninge fra Ukraine, når/hvis det bliver nødvendigt. Indtil videre har kommunen fundet omkring 30 boliger, som kan huse kommende flygtninge. Kommunen har også henvendt sig til Forsvaret med spørgsmål om, hvorvidt Segen Kaserne vil kunne stilles til rådighed.

En ny og uklar situation
Endnu er situationen så ny, at det er svært at give klare svar. Det vides for eksempel ikke, hvor mange flygtninge vi kan forvente eller, hvor lang tid der vil være behov for at give husly. Alle landets kommuner afventer desuden en afklaring fra regeringen om, hvordan det økonomisk skal hænge sammen, når/hvis kommunerne tager imod ukrainske flygtninge. Det er fortsat uklart, om ukrainerne har migrant- eller flygtningestatus, og det er afgørende for, om staten giver kommunerne penge til at sikre husly – ligesom det også har betydning for om ukrainerne må arbejde og gå i skole i Danmark. Forventningen er, at der er en hastelov på vej, som hurtigt vil afklare dette. Indtil denne afklaring er på plads, så er kommunen klar til at yde akut hjælp i forhold til både husly og mad.

Indkvartering hos private bornholmere
Mange bornholmere har allerede henvendt sig med tilbud om at stille private hjem til rådighed. Tak for det, disse henvendelser har vi registreret, og vi vil vende tilbage, hvis det bliver relevant at gøre brug af tilbuddene. Reglerne er i øjeblikket sådan, at du gerne må stille dit hjem til rådighed for ukrainske statsborgere, der opholder sig lovligt i Danmark. Bornholms Regionskommune har dog på nuværende tidspunkt, og ifølge den gældende lovgivning, ikke mulighed for at yde tilskud til udgifter i forbindelse med indkvartering af ukrainske borgere i private hjem.

Hvis du på trods af de uvisse betingelser alligevel ønsker at stille en bolig til rådighed for ukrainske flygtninge, kan du skrive til os på mail: integration@brk.dk

Udlændingestyrelsens hjemmeside for ukrainere i Danmark
Udlændingestyrelsen (The Danish Immigration Service) har på deres hjemmeside et særligt område med informationer, der henvender sig til ukrainere i Danmark. Informationerne ligger både på dansk og engelsk, og siden vil løbende blive opdateret.

Sådan hjælper du bedst
Hvis du som borger ønsker at hjælpe nu og her, vil vi opfordre til, at du giver din støtte til de eksisterende nødhjælpsorganisationer, som er eksperter i at hjælpe i krigszoner. Flere af dem har meldt ud, at den bedste måde at hjælpe på lige nu er ved at donere penge i stedet for tøj. Pengene skal blandt andet bruges til at sikre vandforsyningen i Ukraine, købe medicin med videre.

Vi fortæller mere, når vi ved mere
Bornholms Regionskommune holder nøje øje med udviklingen og holder sig opdateret i forhold til, hvad vi som kommune og lokalsamfund kan og skal bidrage med for at hjælpe bedst muligt. Vi skal også nok sørge for at melde ud, når/hvis vi får brug for konkret hjælp fra jer borgere.