Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Kommunen udvikler byerne langs med kysten

Kommunen udvikler byerne langs med kysten

12-07-2019

Kommunen vil udvikle byerne langs med kysterne for at skabe attraktive, kystnære boligområder. Tankerne bag kommuneplanen bliver nu sendt i høring.

Kommunalbestyrelsen peger i deres strategi for kommuneplan 2020 på nogle områder, som skal være udviklingsområder i kystnærhedszonen. Arealerne bliver dog først til udviklingsområder, når de er blevet optaget i et landsplandirektiv, hvilket forventes at ske i 2021. Herefter kan kommunen tage arealerne i brug til de formål, som den finder nødvendigt og hensigtsmæssigt. Det sker efter den almindelige procedure med arealudlæg i kommuneplanen og herefter lokalplan.

Udviklingsområderne gør det muligt at fravige fra planlovens princip om, at ny bebyggelse skal placeres bagved eksisterende bebyggelse. Det er den mulighed, som kommunalbestyrelsen vil udnytte til at skabe attraktive, kystnære boligområder.

Har du en mening, en idé eller et forslag, så send dit høringssvar og gør din indflydelse gældende. Beslutningen om hvilke områder, der skal søges som udviklingsområder træffes først efter behandlingen af høringssvarene.

Læs strategi for kommuneplan 2020 og giv dit høringssvar, klik her 

Høringsperioden slutter 29. august 2019.