St. Torv i Rønne
Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Ledigt pølsestade på St. Torv i Rønne

Ledigt pølsestade på St. Torv i Rønne

16-04-2018

Pølsevognstadet på Store Torv i Rønne er blevet ledigt pr. 1. juni 2018, og Bornholms Regionskommune ønsker snarest muligt at udleje stadepladsen.

Stadepladsen udbydes for en 5 årig periode.

Udlejning vil ske i henhold til Pølse – og staderegulativet, og lejen er for 2018 fastsat til kr. 25.806,22 pr. år. Lejen vil blive pristalsreguleret for 2019.

I henhold til regulativet skal vognens størrelse og udseende godkendes af kommunen.
Skitse/foto af pølsevognen samt åbningstider skal vedlægges ansøgningen.

Der vil ved udvælgelse mellem ansøgningerne blive lagt vægt på uddannelse og erfaring indenfor relevante servicefag, herunder erfaring fra tidligere eller lignende job.

Interesserede kan finde Pølse- og staderegulativet på Bornholms Regionskommunes hjemmeside på følgende link www.brk.dk/regulativer eller få det tilsendt, ved henvendelse til Bettina Carlsen på tlf.nr. 56 92 22 11 Bettina.Carlsen@brk.dk.

Der vil evt. være mulighed for at indgå erhvervs lejemål af garage i den indre by.
Den årlige leje af denne vil være kr. 16.457,40. Lejen pristalsreguleres. El og vand afregnes efter forbrug.

Ansøgning om overtagelse af lejemålet bedes indsendt til Natur, Miljø og Fritid, Vejmyndighed, Skovløkken 4, 3770 Allinge eller via mail til nmf@brk.dk, og skal være Bornholms Regionskommune i hænde senest den 1. maj 2018.