Skip Navigation LinksBRK Nyheder Mulighed for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse

Mulighed for tilskud til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse

13-03-2017

Muligheden for at yde tilskud til istandsættelse af nedslidte forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse skal understøtte forsamlingshusenes funktion i mindre byer og landdistrikter og derved understøtte bosætningen ved at bidrage til at gøre det attraktivt at bo i mindre byer og landdistrikter.  

Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse er de bygninger, der fungerer som fx kulturhus eller hjemsted for aktiviteter, der samler den lokale befolkning og er en vigtig del af nærmiljøet i de små samfund. Det vil være funktionen som forsamlingshus der vægtes ved prioritering. Muligheden er begrænset til bygninger tilknyttet byer med færre end 5000 indbyggere. 

Der kan ydes tilskud til forbedringer af klimaskærm, adgangsforhold og tiltag foreslået i en energimærkerapport. Tilskud til istandsættelse med hensyn til klimaskærm og energibesparende tiltag vil kunne gavne den øvrige drift af disse bygninger og vil være i tråd med Bright Green Island strategien ved at bidrage til at nedbringe energiforbruget.

Prioritering mellem ansøgninger

  • Bygninger med høj anvendelsesgrad og/eller flere foreninger tilknyttet prioriteres over bygninger med lav anvendelsesgrad og med få foreninger tilknyttet.
  • Der foretages en helhedsvurdering af tiltaget/tiltagene i forhold til; hele bygningens tilstand, herunder tiltagets rentabilitet, fremtidig anvendelse af bygningen, øvrige forsamlingshuse i nærområdet, således at det prioriteres, at der gives til flere lokalområder frem for flere bygninger i samme lokalområde.

Tilskuddets størrelse:

Tilskuddet udgør i udgangspunktet 50 pct. Ved fredede eller bevaringsværdige bygninger udgør tilskuddet i udgangspunkt 75 pct. I særlige tilfælde hvor det efter en konkret vurdering skønnes at istandsættelse ellers ikke kan gennemføres, kan tilskuddet udgøre 100 pct.

Mere information

Der afholdes et fyraftensmøde torsdag den 23. marts kl. 17 i Rønnehallens cafeteria, Torneværksvej 1, Rønne. Her vil der være mulighed for at høre mere om tilskudsordningen.

Læs mere på kommunens hjemmeside.

Spørgsmål til tilskudsordningerne kan rettes til Gitte Nielsen på tlf. 56922047 eller mail gitte.elton.nielsen@brk.dk