Del på facebook
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Musik- og Teaterrådet søger to nye medlemmer

Musik- og Teaterrådet søger to nye medlemmer

23-02-2021

Musik- og Teaterrådet søger to nye medlemmer

Bornholms Regionskommune søger to nye medlemmer til Musik- og Teaterrådet for perioden 15. april 2021-31. december 2021.

Musik- og Teaterrådet er et kulturelt fagråd nedsat af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget. Rådet har primært til opgave at uddele kommunale tilskud til aktiviteter inden for musik, teater, litteratur og film. Desuden fungerer rådet som et rådgivningsorgan for kommunalbestyrelsen og bidrager til udarbejdelsen af politikker for kulturområdet.

Rådet har ni medlemmer, som er udpeget for perioden 2018-2021. To medlemmer er nu udtrådt. Derfor søger vi nu nye kræfter, der har lyst til at indgå i rådets arbejde frem til slutningen af 2021.

Vi søger henholdsvis:

• En repræsentant for litteratur
• En repræsentant for musikundervisning
Alle kulturaktører, institutioner, foreninger og enkeltpersoner på Bornholm inviteres til at indstille sig selv eller andre relevante personer til de ledige pladser.

Arbejdet i rådet foregår på frivillig basis, men der ydes kørselsgodtgørelse ved deltagelse i møder. Rådet har tre til fire møder om året.

På baggrund af de indkomne indstillinger vil de to nye medlemmer blive udpeget af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget den 7. april. Det første rådsmøde finder sted den 27. april 2020.
Du kan læse om mere om rådets formål, arbejde og sammensætning på brk.dk

Indstil en kandidat
Skriv en indstilling med en kort begrundelse for optagelse i rådet og send den til: kf@brk.dk eller til Fritid og Kultur, Ullasvej 17, 2. sal, 3700 Rønne senest fredag 12. marts 2021
Husk at angive dit navn og dine kontaktoplysninger, og navn og kontaktoplysninger på den person eller forening m.v., som du indstiller.

For yderligere oplysninger
Kontakt Louise Krogsriis, kulturkonsulent telefon: 56 92 13 23.