luftfoto nexø
Skip Navigation LinksBRK Nyheder Nexøs byudviklingsplan

Nexøs byudviklingsplan

21-12-2017

Arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø prioriterer ønskerne til Nexø boligområde

Mandag den 18. december holdt arbejdsgruppen for udviklingen af Nexø sit fjerde arbejdsgruppemøde. Det fandt sted i Nexø Kultur- og Fritidshus. Gruppen består af medlemmer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Østbornholms Turistforening, Nexø Havn og Bornholms Regionskommune. Mødet satte fokus på ønskerne til udviklingen af Nexø bymidte.

Prioritering af projekter
I arbejdet frem mod et oplæg til styregruppen i januar 2018, er arbejdsgruppen gået i gang med konkretisering og prioritering af idéer, projekter og tiltag. På dette møde blev der stillet skarpt boligområdet i Nexø. Det var det sidste møde i rækken af prioriteringsmøder, som er blevet gjort i forhold til havnen, bymidten og boligområdet i Nexø.
Strategien for Nexø inddeles i tre store dele: byudviklingsplan, konkrete projekter og driftsopgaver. Dertil kommer beskrivelse af proces og projektorganisering for det videre arbejde med hvert enkelt af de konkrete projekter. Arbejdsgruppen arbejder videre med den konkrete formulering af strategien i januar måned, hvor arbejdsgruppen også inviterer alle borgere i Nexø til at komme med idéer og input til udviklingen.

Foreningerne ønsker et nyt boligprojekt
Befolkningstal viser at ca. 75 % af Bornholms befolkning bosætter sig 1-3 km fra kysten. Nexø er i kraft af sin placering langs kysten et attraktivt sted at bosætte sig og har gode muligheder for at tiltrække tilflyttere. Arbejdsgruppen ønsker at skabe nye og spændende boligprojekter i Nexø og pegede på mødet på et boligområde på bakken ved Ibskervej som et muligt byggefelt til fx et moderne bofællesskab til både ældre og børnefamilier. Lignende bofællesskaber skyder op rundt omkring i landet, bl.a. i Trekroner ved Roskilde, så der vil være erfaringer at trække på fra lignende projekter.
Nexø Havn har solgt Nordfilet grunden til en investor, der ligeledes ønsker at bygge boliger. Arbejdsgruppen ser i den forbindelse frem til en spændende dialog og koordinering om Nexøs boligudvikling med den nye investor.

Nexø Idékontor
Arbejdsgruppen åbner den 1. januar et idékontor i et lokale på Sdr Hammer 2c i Nexø. Formålet med kontoret er at sikre at udviklingen af Nexø og processen omkring udviklingen bliver synlig og gennemskuelig for alle Nexøs borgere. Kontoret er et nyt princip for borgerinddragelse som afprøves i forbindelse med udviklingen af Nexø, og kan være med til at skabe præcedens for fremtidige udviklingsprocesser. Det første arrangement holdes den 10. januar, hvor arbejdsgruppen præsenterer sit arbejde med prioriteringer for Nexøs udvikling, og alle har mulighed for at komme med input og idéer.
 
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Dorthe Møller Paulsen, projektleder i Center for Teknik og Miljø, telefon 5692 2053, e-mail: Dorthe.Paulsen@brk.dk


Fakta:
Ved et møde med interessenter for Nexø og Nexø Havn den 10. oktober 2017, blev der sat skub i en proces om udviklingen af Nexø. Processen består i, at en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Nexø Borgerforening, Nexø Havn A/S og kommunens administration gennem en møderække i oktober, november og december 2017, arbejder på et oplæg til en strategi med ønsker til udviklingen af Nexø. Strategien fra arbejdsgruppen forelægges styregruppen i januar 2018 med henblik på at aftale en proces frem mod konkrete initiativer.

Arbejdsgruppen består af:

Østtinget: Mogens Vibe (formand)
Erhvervsgruppe Øst: Niels Plum (formand), Martin Andersen (næstformand)
Østbornholms Turistforening: Kirstin Blomgren (formand)
Nexø Borgerforening: Jens Christian Kofoed (formand), Allan Møller (næstformand)
Nexø Havn A/S, Carsten Andersen (administrerende direktør)
Bornholms Regionskommune:
Dorthe Møller Paulsen (projektleder), Jens Kofod (arkitekt), Henrik Eybye Nielsen (chefkonsulent), Martin Petersen (leder af Plan og Projekter)

Styregruppen består af:
Winni Grosbøll (borgmester),
Erik Lund Hansen (formand for Fritids- og Kulturudvalget),
Carsten Scheibye (formand for Teknik – og Miljøudvalget),
Søren Schow, (formand, Nexø Havn A/S),
Henrik Erichsen, (næstformand, Nexø Havn A/S),
Carsten Andersen, (administrerende direktør, Nexø havn A/S)
Steen Birkedal (sekretariatschef),
Martin Petersen (leder af Plan og Projekter). 

Center for Teknik og Miljø

 

Referart

Ref. 19.12.2017